مجله تخصصی معماری حامی نو

برگزای همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی

برگزای همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه در شهر قزوین، همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی را برگزار می کند.
مقاله های بیشتر از اخبار معماری

محور های همایش:1. معماری در تمدن اسلامی

    نظریه ها و نگرش ها
    محیط، فرهنگ و معماری
    سبک زندگی اسلامی و معماری فضاهای مسکونی
    تحلیل و ارزیابی نمونه های اجرا شده2. شهر در تمدن اسلامی

    رویکردها و نظریه ها
    فرهنگ و طراحی شهری در گذر زمان
    شهر، محیط و کالبد
    تجربیات موفق طراحی شهری

 

تاریخ های کنفرانس:

۱۳۹۴/۵/۱۵   : آخرین مهلت ارسال مقالات
۱۳۹۴/۸/۱۵ : آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس
۱۳۹۴/۸/۲۸ : تاریخ برگزاری کنفرانس

محل برگزاری : بلوار نخبگان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 

دبیر خانه دائمی کنفرانس:
قزوین، بلوار نخبگان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
۰۲۸۳۳۶۷۰۰۵۸- (۴۲۴۶ داخلی)


سایت مرتبط:www.qicau.ir

تبلیغ با میترا رنک