مجله تخصصی معماری حامی نو

پیاده راه

پیاده راه
پياده‌راه مي‌تواند زندگي و سرزندگي به مناطق مركزي شهر آورده و مردم را تشويق به حضور داوطلبانه در شهر كند.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

با  اختراع خودروي شخصي و افزايش روز‌افزون آن چهرة شهرها نيز به تدريج تغيير كرده‌اند. هر روز نياز به معابر، بزرگراهها و مسيرهاي سواره‌رو جديدي احساس مي‌شود. به همين دليل بافت‌ها و بناهاي ارزشمندتخريب مي‌شوند تا راه براي عبور خودروي شخصي باز شود. هر روز با  افزايش تعداد خودروي شخصي همه در فكر تعريض مسير و امكان حركت تعداد بيشتري خودرو در سطح شهر هستند.

از سوي ديگر آلودگي ناشي از خودروهاي شخصي هر روز هواي شهر را آلوده‌تر و محيط زندگي را غيرقابل‌ تحمل‌تر مي‌سازد. طبق آمار، درصد بالايي از آلودگي هواي شهرها ناشي از خودروي شخصي است. صداي بوق اتومبيل‌ها، موتور ماشين‌ها و ازدحام آنها محيط شهر را براي عابرپياده تبديل به محيطي كرده كه تنها از روي اجبار و براي عبور سريع و دسترسي به مقاصد خود از آن استفاده مي‌كند.

 

برای دانلود فایل کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک