مجله تخصصی معماری حامی نو

تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی

تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
طراحی معماری شهرک مسکونی Nova Terasa در کشور اسلواکی توسط گروه معماری Vallo انجام شده است که می تواند به عنوان نمونه موردی خارجی شهرک مسکونی برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.
مقاله های بیشتر از معماری

برای دانلود عکس های شهرک مسکونی Nova Terasa با اندازه ی واقعی اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

 

 

 

شهرک مسکونی Nova Terasa در زمینی به مساحت 16115 مترمربع در کشور اسلواکی طراحی و اجرا شده است. معماری این شهرک مسکونی بر پایه ی سادگی در اشکال و وضوح در رنگ و روشنی بنا شده است، ضمن اینکه به یگانگی هر خانه احترام گذاشته می شود.

 

یگانگی هر ساختمان و تفاوت آن با دیگری در بالاترین سطح هر یک، جایی که تراس ها و منظر های متفاوتی در آن طراحی شده است، نشان داده می شود.

 

به این دلیل که شهرک مسکونی Nova Terasa در مجاورت آپارتمان های متداول در سال 1960 در نظر گرفته شده است، پایه ی طراحی آن نیز بر تمرکز روی عناصر و اتفاقات عادی شهری، مانند خیابان ها، میدان و حیاط های قرار گرفته است.

 

حیاط های نیمه بسته، یکی از عناصر کلیدی در تعریف این شهرک می باشند. منطقه ای نیمه خصوصی با کاربرانی تعریف شده و مشخص، که بدون دغدغه ی امنیت از آن لذت می برند.

 

این ایده تشکیل حیاط هایی را می دهد، که می توانند مرکز یک جامعه ی جدید و کوچک باشند و در آن ساکنان شهرک به ویژه کودکان بدون نیاز به مراقبت به بازی و تفریح می پردازند. یک فضای سبز و محوطه ای که از جایگاه نشستن برای ساکنان نیز برخوردار است.

 

 

در ادامه به نمایش عکس ها، پلان ها و نقشه های این شهرک مسکونی می پردازیم. از مدارکی که برای تحلیل این شهرک مسکونی در این پست قرار داده شده است می توان در تحلیل نمونه موردی خارجی برای شهرک های مسکونی در درس طرح معماری استفاده کرد.

 

 

 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 1 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 2 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 3 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 4 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 5 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 6 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 7 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 8 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 9 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 10 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 11 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 12 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 13 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 14 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 15 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 16 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 17 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 18 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 19 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 20 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 21 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 22 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 23 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 24 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 25 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 26 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 27 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 28 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 29 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 30 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 31 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 32 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 33 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 34 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 35 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 36 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 37 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 38 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 39 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
 • تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
  تصویر شماره 40 :: تحلیل شهرک مسکونی Nova Terasa در اسلواکی
ronia معتقده :
نقشه هاش کامله ؟ اسم معمارش چیه ؟
دوست عزیز نقشه ها در انتهای مطلب قرار داده شده اند می توانید بررسی کنید. همانطور که در بخش توضیحات کوتاه در ابتدای مطلب ذکر شده، معماری این مجموعه به عهده ی گروه معماری Vallo بوده است.
پریسا معتقده :
حامی نو فوق العاده است .
تبلیغ با میترا رنک