مجله تخصصی معماری حامی نو

خيابان محلي

خيابان محلي
اين فضاها در شهرسازي رايج، به جمع‌كننده‌ها مشهورند. كوچه‌ها و بن‌بست‌ها معمولاً به مسيري ختم مي‌شوند كه نقش جمع‌كننده داشته، جريان‌هاي پياده و سواره را در سطح محله هدايت مي‌كند.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

طراحي اين فضاهاي شهري كه بعد از كوچه‌ها داراي بيشترين فراواني در سطح شهر مي‌باشند، از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است. درگذشته نه چندان دور بن‌بست‌ها و كوچه‌ها به معابري ختم مي‌شدند كه عامل پيوند دهنده اجزاي محله به يكديگر بود. برخي از اين معابر نيز عامل ارتباط بين محلات همجوار بودند.

اين معابر كه در گذشته گذر يا راسته‌محله ناميده مي‌شدند، نقش ستون فقرات محلات را ايفا مي‌نمودند. راسته‌محلاتي كه محل تردد تمامي ساكنان محله بوده و به واقع بستري براي تعاملات اجتماعي فراتر از حد همسايگي را فراهم مي‌‌آوردند. در اين معابر دوستي‌ها جاي خود را به آشنائي‌ها مي‌داد. آشنائي‌هائي كه بر دوش غريبه‌ها سنگيني مي‌كرد.

اين در حالي است  كه امروزه، با از بين رفتن سلسله مراتب فضائي و شيوع شبكه‌هاي شطرنجي، با وضعيتي روبرو شده‌ايم، كه نه پياده  در آن ايمن است و نه سواره. نه اهل محل از آن راضي‌اند و نه غريبه‌ها خشنود. در اين شبكه تمام خيابان‌ها و كوچه‌ها شبيه يكديگرند و تنها از عرض آن مي‌توان به اهميت يا عدم اهميت آن پي برد.

 

 

برای دانلود فایل کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

 رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک