مجله تخصصی معماری حامی نو

تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش

تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
طراحی معماری شهرک مسکونی Riads در کشور مراکش توسط گروه معماری AQSO انجام شده است، که می تواند به عنوان نمونه موردی خارجی شهرک مسکونی برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.
مقاله های بیشتر از معماری

برای دانلود عکس های شهرک مسکونی Riads با اندازه ی واقعی اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

 

 

شهرک مسکونی Riads در شهر کازابلانکا از کشور مراکش طراحی شده است. سایت مجموعه را زمینی به مساحت 9814 متر مربع تشکیل می دهد و مجموعه زیربنای آن 49154 متر مربع می باشد.

 

در این مجموعه، گروه طراحی معماری سعی کرده است، با تداوم یک حجم اطراف دو حیاط نیمه عمومی، اتصال بین داخل و محیط خارجی شهرک را حفظ کند.

 

اختلاف ارتفاعات در ساختمان های این شهرک مسکونی، احجام را به فرم های معاصر و رسایی تبدیل کرده است. سقف های پله ای به شکل تراس های سبزی طراحی شده اند که ساختمان های مجموعه را از دیگر ساختمان های خارج سایت به طور مناسبی جدا می کند.


این پروژه در سمت شرق از منطقه Anfa در کازابلانکا واقع شده، یک منطقه تاریخی در مرکز شهر که در مجاورت فرودگاهی قدیمی قرار گرفته است. طرح بین بلوار گران تئاتر و یک منطقه مسکونی متشکل از ساختمان های کم و یک پارک شهری واقع شده است.

 

کانسپت این پروژه با یک بلوک متداوم در وسط شروع شده و با حرکت به سمت خیابان و بلوار اطراف سایت خاتمه می یابد. به این ترتیب به نظر می رسد ساختمان ها با رشد از سمت خیابان و بلوار، دارای یک هویت شهری در آن مقیاس می باشند. در ضمن ارتفاع احجام با حرکت به سمت داخل مجموعه رو به بالا حرکت می کند، که این امر خود سبب می شود منظره ی خوب پارک همیشه در دیدرس باقی بماند.

 

نماسازی ساختمان ها به دو روش انجام شده است. پوسته ی بیرونی ساختمان ها که رو به فضاهای عمومی تر قرار گرفته است و پوسته ی داخلی ساختمان ها که به سمت حیاط های خصوصی تر رو گردانده اند. نمای اول دارای بالکن های طویلی است که توسط پانل های مشبک احاطه شده اند و نمای دوم یک سطح ساده ی سفید است که توسط پنجره ها و بالکن های عریض تزئین شده است. این عناصر که در هر دو نما به صورت نامنظم قرار گرفته اند یادآور گلدان هایی هستند که از تاقچه های بیرون پنجره به سمت حیاط های آویخته شده اند.

بلوک های ساختمانی که از تراس های سبز و مشبکی تشکیل شده اند، امکان ایجاد تهویه مناسب و دید و منظر خوبی را برای ساکنین فراهم می آورند. در مناطق نیمه عمومی شهرک، منظرسازی ارگانیکی با استفاده از مسیرها با حرکت آب و پوشش گیاهی مقاوم و مناسب با اقلیم صورت گرفته است.

 

این شهرک از واحد های مسکونی 70 تا 160 متر مربعی تشکیل شده است که شامل پنج نوع مختلف پلان با چیدمان و هندسه ی متفاوت می باشند.

 

در ادامه به نمایش عکس ها، پلان ها و نقشه های این شهرک مسکونی می پردازیم. از مدارکی که برای تحلیل این شهرک مسکونی در این پست قرار داده شده است می توان در تحلیل نمونه موردی خارجی برای شهرک های مسکونی در درس طرح معماری استفاده کرد.

 

 

 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 1 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 2 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 3 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 4 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 5 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 6 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 7 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 8 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 9 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 10 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 11 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 12 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 13 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 14 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 15 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 16 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 17 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 18 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 19 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 20 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 21 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 22 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 23 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 24 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 25 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 26 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 27 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 28 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 29 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 30 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 31 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 32 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 33 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 34 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 35 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 36 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 37 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 38 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 39 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 40 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 41 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 42 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 43 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 44 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 45 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 46 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 47 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
 • تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
  تصویر شماره 48 :: تحلیل شهرک مسکونی Riads در مراکش
پریسا معتقده :
تشکر
تبلیغ با میترا رنک