مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی بانک در ژاپن

طراحی بانک در ژاپن
این بانک متعلق به شرکت تعاونی سوگامو در ژاپن می باشد که برای جلب رضایت مشتریان به صورتی متفاوت طراحی شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

این بانک در سال 2014 توسط گروه معماران emmanuelle moureaux در ژاپن طراحی و اجرا شده و متعلق به شرکت تعاونی سوگامو می باشد. طراحی متفاوت این بانک به جهت سرویس دهی بهتر و ایجاد جذابیت برای جذب مشتریان صورت گرفته است. در ادامه ی این پست با قرار دادن عکس ها به معرفی بهتر آن می پردازیم.

 

 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 1 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 2 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 3 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 4 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 5 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 6 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 7 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 8 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 9 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 10 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 11 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 12 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 13 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 14 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 15 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 16 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 17 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 18 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 19 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 20 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 21 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 22 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 23 :: طراحی بانک در ژاپن
 • طراحی بانک در ژاپن
  تصویر شماره 24 :: طراحی بانک در ژاپن
هانیه معتقده :
این بانک نمای خوب و حجم متفاوتی داشت
تبلیغ با میترا رنک