مجله تخصصی معماری حامی نو

مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی

مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
این مجموعه با مساحت 50000 متر مربع، هفتمین سمپوزیوم بین المللی توت فرنگی می باشد.
مقاله های بیشتر از معماری

این مجموعه توسط گروه معماری DADA طراحی شده و در حومه ی شهری بیجینگ در محوطه ای کشاورزی برای کشت توت فرنگی در کشور چین ساخته شده است.

 

این مرکز مکانی را فراهم می کند تا دانشمندان کشاورزی و سازندگان محصولات توت فرنگی به بحث و تبادل اطلاعات و نظرات بپردازند. مجموعه از سه بخش، مرکز آموزشی، کنوانسیون و کارخانه تشکیل شده است. در ادامه ی این مطلب با ارائه ی تصاویر به معرفی بیشتر آن می پردازیم.

 

در ضمن پلان ها، عکس ها و مدارکی که برای این مرکز همایش در سایت قرار داده شده است می تواند به عنوان نمونه موردی خارجی برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 1 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 2 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 3 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 4 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 5 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 6 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 7 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 8 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 9 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 10 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 11 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 12 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 13 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 14 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 15 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 16 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 17 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 18 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 19 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 20 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 21 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 22 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 23 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 24 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 25 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 26 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 27 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 28 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 29 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 30 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 31 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
 • مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
  تصویر شماره 32 :: مرکز همایش های بین المللی توت فرنگی
تبلیغ با میترا رنک