مجله تخصصی معماری حامی نو

موزه ی Yungang Grottoes در چین

موزه ی Yungang Grottoes در چین
تحلیل موزه ی Yungang Grottoes که در شهر بیجینگ از کشور چین ساخته شده می تواند به عنوان نمونه ی موردی خارجی موزه ها در طراحی معماری مورد استفاده قرار گیرد.
مقاله های بیشتر از معماری

موزه ی Yungang Grottoes توسط گروه معماری Do Union طراحی و ساخته شده است. این موزه در سال 2011 به مساحت 9939.46 متر مربع اجرا شده . سایت این مجموعه در مجاورت یک مکان فرهنگی باستانی قرار دارد.

 

در ادامه ی این مطلب به معرفی تصویری این موزه می پردازیم . تمامی عکس ها، پلان ها و مدارکی که از این موزه در این مطلب قرار داده شده اند می توانند به عنوان نمونه موردی خارجی موزه ها در درس طراحی معماری و یا درس هایی مانند معماری معاصر و مبانی نظری، برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 1 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 2 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 3 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 4 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 5 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 6 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 7 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 8 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 9 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 10 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 11 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 12 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 13 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 14 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 15 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 16 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 17 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 18 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 19 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 20 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 21 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 22 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 23 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
 • موزه ی Yungang Grottoes در چین
  تصویر شماره 24 :: موزه ی Yungang Grottoes در چین
تبلیغ با میترا رنک