مجله تخصصی معماری حامی نو

خيابان‌ اصلي (عبوري)

خيابان‌ اصلي (عبوري)
يكي از مهمترين پيامدهاي رشد بي‌رويه شهرها در سطح، نياز به خيابان‌هائي عريض و طويل جهت جابجائي خودرو و دسترسي به واحدهاي مسكوني و كانون‌هاي فعاليتي جديد مي‌باشد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

از آنجا كه خودروي شخصي در ذهن اكثر مديران شهري و مشاوران ما از اهميت و تقدس كاذبي برخوردار است، راه‌هاي مركز شهر را بنام عمران و آباداني در امتداد خيابان‌هاي شهري موجود و بي‌توجه به ماهيت آنها گسترش داده، خيابان يا بلوار ناميده‌اند. خيابانهايي مستقيم، طولاني و خارج از مراكز شهري، دستاورد اين عمران و آباداني بوده است.

 

اين محورها معمولاً در ابتدا از ميان زمينهاي خالي، باغها و مزارع پيرامون شهرها مي‌گذشتند كه به مرور در سالهاي بعدي ارگانها و نهادهاي خصوصي و دولتي مبادرت به خريد باغها و زمينهاي بزرگ در حاشيه اين محورها و در جاي‌جاي آنها نمودند. اين قطعات معمولاً به ساختمانهاي ادارات و بخشهاي جانبي و بعضاً مجموعه‌هاي مسكوني متعلق به آنها اختصاص يافت. دانشگاه‌ها، سازمانهاي دولتي، بيمارستانهاي بزرگ و تخصصي، ورزشگا‌ه‌ها، پادگان‌ها و… از جملة‌ اين نهادها مي‌باشند.

 

برای دانلود فایل کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

 

 

تبلیغ با میترا رنک