مجله تخصصی معماری حامی نو

خیابان شهری

خیابان شهری
از ميان انواع مسيرهاي يك شهر، طراحي خيابانهاي شهري، بيشترين حساسيت و ظرافت را به خود مي‌طلبد زيرا آنها مكان‌هايي هستند كه تعاملات اجتماعي و جنب‌وجوش شهري در آنها به حداكثر كمي و كيفي خود رسيده، ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات جمعي و ذهنيتهاي مشترك راجع به نوع و چگونگي حيات مدني مي‌گردانند.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

از ميان انواع مسيرهاي يك شهر، طراحي خيابانهاي شهري، بيشترين حساسيت و ظرافت را به خود مي‌طلبد زيرا آنها مكان‌هايي هستند كه تعاملات اجتماعي و جنب‌وجوش شهري در آنها به حداكثر كمي و كيفي خود رسيده، ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات جمعي و ذهنيتهاي مشترك راجع به نوع و چگونگي حيات مدني مي‌گردانند. خيابانهاي شهري سرشار از رويدادهاي متعدد و متنوع‌اند و شهروندان به دلايل گوناگون و در ساعات مختلف در آن حضور مي‌يابند.

 

رجوع به مراكز مهم فعاليتي، خريد، تماشاي مغازه‌ها و خرده‌فروشي‌ها، پرسه زدن و گردش، ديدن ديگران و ديده شدن توسط آنها، همه و همه خيابان شهري را تبديل به فضايي متراكم از انواع رويدادهاي جمعي و فردي براي شهروندان نموده است، اين خيابان‌ها همانند شهر فرنگي مي‌باشند كه همواره قابليت ارائة تصويري غيرقابل پيش‌بيني داشته و هر لحظه هيجان و نشاط خاصي را به تماشاچيانش مي‌بخشد. از اين رو خيابانهاي شهري در تصوير ذهني شهروندان بيش از هر چيزي يك مكان متراكم از رويدادها و فرصتهاي متنوع زندگي شهري است.

 

برای دانلود فایل کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

paniz معتقده :
In majmoue kheili khoub bod ba tashakor az shoma
تبلیغ با میترا رنک