مجله تخصصی معماری حامی نو

مسیر

مسیر
مسيرها يكي از عناصر اصلي و زيربنايي‌ترين عنصر در ساختار ذهني از يك شهر هستند، آنها در ذهن شهروندان به صورت خطوطي ظاهر مي‌شوند كه ارتباط و اتصال نقاط مختلف شهر را ميسر مي‌سازند.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

به عبارتي مسيرها در عينيت به صورت انواع خيابانها، كوچه‌ها و بن‌بستها و بزرگراه و… خود را نشان مي‌دهند. از اين حيث آنها بيشترين سهم را نسبت به ساير فضاهاي شهري دارا بوده و نيز بيشترين سطح را پس از اراضي مسكوني در هر شهر اشغال نموده‌اند.

 

اين فضاها، جمعي و حاوي ارزشهاي فرهنگي و محيطي مي‌باشند كه طي دوران‌ مختلف جهت دسترسي و زندگي اجتماعي شكل گرفته‌اند. به واقع مسيرها گذر تاريخ و بازتاب تنوعات اجتماعي و اقتصادي شهرها هستند. آنها همواره محل بروز رويدادهاي متنوع شهر از قبيل رفت و آمد، داد و ستد، تبادلات فرهنگي، انجام مراسم مذهبي، بيان آراء سياسي و تفريح، پرسه زدن و… بوده است.

 

از طرف ديگر به واسطة وسعت بكارگيري مسيرها در شهر و همچنين تعدد كاربريها و رويدادهاي درون آن، محورهاي هر شهر از جمله فضاهايي هستند كه شهروندان هر روزه بدون استثناء همواره با آن در ارتباط بوده و شروع و خاتمة زندگي شهري آنها از طريق همين فضاهاست. مسيرهاي هر شهر اولين فضاهايي هستند كه كودكان پس از خروج از خانه، زندگي اجتماعي را در آن تجربه مي‌كنند. آنها اولين مكانهايي هستند كه همسايگان در آن مراودات اجتماعي دارند و در نتيجه اولين و مهمترين فضاهاي فرهنگ‌ساز مي‌باشند. لذا تكرار اتفاقهاي خوب كوچك، در طول مسيرها همه شهروندان را مخاطب قرار داده و در جهت سلامت روان آنها و روحيه و رفتارهاي اجتماعي‌شان بسيار مؤثر است.

 

برای دانلود فایل کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک