مجله تخصصی معماری حامی نو

تادائو آندو؛ عصاره و چکیده ی فرهنگ ژاپن

تادائو آندو؛ عصاره و چکیده ی فرهنگ ژاپن
آندو معماری خودآموخته است . قبل از اینکه با جدیت به معماری روی آورد مدتی راننده ی کامیون و قبل از آن بوکسور بود.
مقاله های بیشتر از معماری


آندو از سن 10-17 سالگی در یک کارگاه نجاری کار می کرد ، او معماری را با رفتن به اروپا تحت تاثیر معماران مدرن اروپایی به خصوص لکوربوزیه سعی میکنه خلوص کارهای او که بصورت بروتال کار میکنه استفاده کند.

وهمچنین دیدن ساختمان های واقعی و مطالعه کتاب هایی در مورد کارهای معمارانی از قبیل : لوکوربوزیه، لودویش میس فن در روهه، آلوار آلتو، فرانک لوید رایت و لوئی کان یاد گرفت. برای آندو مدرنیسم یک پروژه ناتمام است که باید آن را ترمیم کرد و نقاط قوت آن را برجسته نمود. او توانست فرهنگ خودش را به زبان مدرن دوباره احیا کند. ويژگي هاي شاخص معماري آندو، نظم، مردم و احساسات انسانياست.

آیین شینتو و ذن:

آیین شینتو: آیینی که به شدت به طبیعت اعتقاد دارد و معتقد نیروهای مختلف طبیعت بصورت خدایان وجود دارد، خدایان متعدد: خدایان کوه، دریاها، درختان کهنسال و... اینها دارای روح وزنده اند. در باغ سازیها احساس طبیعت بکر، سنگ های نتراشیده شده ...

از طرف دیگر دو ادیان از چین و هند در فرهنگ ژاپن تاثیرگذار است به نامهای : بودیسم و تائو.

بودیسم: همه مشکلات از نفس ماست.اگر ما از عوامل دنیایی بگریزیم سریعتر به بودایی یعنی دانایی و روشنایی میرسیم.

تائو: معتقد به تعادل زمین آسمان، مرد و زن، نرمی و سختی و... که اگر از این تعادل طبیعت استفاده کنیم آنوقت میتوانیم در جهان راحتتر باشیم.

تفکر تلفیق شده ازچین به ژاپن می آید وبا آیین شینتو تلفیق می شود، که ذن نام گرفت.
ذن: نوعی مراقبه است یعنی تعادل طبیعت، یعنی از طریق تعادل و تمرکز در محیط طبیعت به فرزانگی برسیم.


برخی از نظرات و دیدگاههای تادائو آندو:

پله: رابطه بدن با ذهن. معتقد است با سختی بدن فضا را درک میکند.

سکوت: نوعی خلاء و یکی از عوامل مراقبه و تمرکز است. خالی بودن فیزیک پر میکند متافیزیک را. سکوت مثل آیینه مارا به درون خود برمی گرداند مانند دیوار سفید.

نور: زمان و تخول را به من نشان میدهد، با تغییر زمان حس میشود.

سایه: معماری شروع میکند به حرکت کردن، زمستان و تابستان را با سایه ها و نور شدید حس میکنیم.

هندسه: در کارهایش مفهوم دارد. از هندسه های غرب (افلاطونی)اشکال خالص مکعب، هرم، کره و... استفاده میکند. اعتقاد به هندسه خالص یعنی عقل، این انسان است که هندسه را میسازد. در طبیعت هندسه خالص وجود ندارد مثل کوه ... . آندو رابطه عقل و ذن و طبیعت را مابین عقل انسان با طبیعت بکر با ایجاد تضاد ما بین این هندسه، میخواهد بشناساند.

نمونه آثار:

نمازخانة كوه روكو (كليساي باد)-كليساي روي آب-كليساي نور-معبد آب-خانه Raw -مجتمع تجاري تايمز 2-پروژه ناكانو شيما 2-موزه نائو شيما .


* نگاه انتقادی به معماری مدرن
* احساس نگرانی برای آینده به خاطر وجود کامپیوترها ترس از اینکه خلاقیت را از معمار بگیرند ومعماری به یک فرمول برای تمام نقاط زمین انجامد.
* اهمیت فوق العاده به طبیعت
* معماری خلق فضایی برای زیستن و به تفکر واداشتن
* فرم از تاثیر فضایی می کاهد و در نتیجه جذابیت معماری را محدود می کند.
* اهمیت به نور در فضای معماری
* نور به زیبایی نمود می بخشد ، و باد و باران با تاثیری که بر بدن انسان می گذارند به زندگی رنگ و رو می دهند. معماری واسطه ای است که انسان را قادر می سازد تا حضور طبیعت را حس کند.
* من با نشاندن طبیعت و نور متغیر در درون فرم های هندسی ای که از زمینه شهری شان بریده شده اند ، فضاهایی پیچیده می آفرینم.
* آسمان قاب شده ، نور و سایه ایجاد می کند و به شخص القا می کند تا از معنای طبیعت بپرسد و به او کمک می کند تا عناصر ترکیبی فضا را درک کند.
* به باور من سه عنصر برای تبلور معماری مورد نیاز است : مصالح واقعی مانند بتن اکسپوز و یا چوب رنگ نشده ، هندسه ناب ، طبیعت ؛ طبیعتی که از طریق انسان نظم داده شده و در تضاد با طبیعت آشفته است.
* من می خواهم بناهای قوی و در عین حال آرامی بیافرینم که صدای آفریننده شان را بتوان شنید.
* نور سرچشمه تمام هستی است . نور در همان حال که به سطح چیزها برخورد می کند ، به آنها شکل می دهد و با انباشتن سایه در پشت چیزها ، به آنها عمق می بخشد.
* تابش یک دسته پرتو نور ، با نفوذ در سکوت ژرف آن تاریکی ، شکوه و ظلمت را به همراه می آورد.

تبلیغ با میترا رنک