مجله تخصصی معماری حامی نو

میدان شهری

میدان شهری
ميدان شهري، براي شهروندان و تبلور زندگي جمعي آنهاست، و بايد پاسخگوي نياز زندگي اجتماعي و جمعي آنها در مقياسي بالاتر از حد محلات باشند.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

در اين نوع ميادين، شهروندان بدون آنكه يكديگر را بشناسند و يا حضور آنها مقيد به روابط محيط زندگي‌شان باشد با همديگر برخوردهاي اجتماعي چهره به چهره دارند، و بهمين دليل نحوة حضور و رفتارهاي آنها بسيار متنوع‌تر و راحت‌تر از ساير ميادين مي‌باشد. تصوير ذهني شهروندان از اين نوع ميادين و مقياس آنها به گونه‌اي است كه توقع فضايي عام‌تر، متنوع و پر از رويداد را دارند.

 

در اينجا شهروندان فقط مقيد به رعايت مقررات عمومي و عرف مي‌باشند. به همين دليل طراحي ميادين شهري از ظرافت و حساسيت بالاتري برخوردار است.

 

ميدان شهري فضايي است كه مخاطبين آن را طيف وسيعي از اقشار اجتماعي، گروههاي سني و… تشكيل مي‌دهند. اين فضا هم بايد پذيراي اين همه تنوع باشد و هم بتواند تجمع و كنشهاي بين شهروندان را بارور سازد. يعني به نوعي شهروندان ميدان را بسازند و ميدان شهروندان را.

 

نوع فعاليتهايي كه در صحن آن اتفاق مي‌افتد، نوع كاربريهاي بدنه ميدان، نقش عمومي ميدان، نوع ساماندهي كالبدي فضا، بسيار مؤثر در نحوة حضور و رفتار شهروندان مي‌باشد.

 

ساخت، نگهداري و امنيت ميادين شهري در يك اقدام دو طرفه بين شهروندان و نهادهاي دولتي اتفاق مي‌افتد، شهروندان در نوع استفاده از فضا، نوع و چگونگي فعاليتهاي داخل فضا، نظارت و كنترل عمومي بر فضا، و تا حدي در آماده‌سازي ميدان براي جشنها اعياد و مراسم خاص آئيني و مذهبي، عزاداريها و… شريك مي‌شوند و عملاً ميادين شهري همراهي و حضور شهروندان را در تمامي مراحل لازم دارند.

 

رابطة شهروندان و ميادين شهري از نوع رابطة متعادل و دوطرفه است و هر دو (فضا و شهروند) در تكامل هم براي بقاء‌ حيات اجتماعي مي‌كوشند.

 

 

برای دانلور فایل کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

 

 

تبلیغ با میترا رنک