مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی نمای آپارتمان مسکونی

طراحی نمای آپارتمان مسکونی
صورت ظاهر ساختمان و آنچه که در برابر دید عموم قرار دارد، در واقع پر اهمیت ترین قسمت ساختمان در برابر عابران و سایر افراد غیر استفاده کننده از ساختمان است. همان‌طور که می دانیم نمای ساختمان‌ها، نمای شهری را ایجاد می کند، اما به‌دلیل ضعف قوانین موظف کننده طراح و سازنده در این ارتباط، نمای ساختمان در کمترین اهمیت قرار گرفته است.
مقاله های بیشتر از نمونه طراحی معماری

نمونه ای از طرح های در حال ساخت گروه معماری نو اندیشان حامی : طراحی نمای آپارتمان مسکونی ، متریال: ترکیب آجر و سنگ در این مطلب به صورت تصویری به نمایش گذاشته شده است.

  • طراحی نمای آپارتمان مسکونی
    تصویر شماره 1 :: طراحی نمای آپارتمان مسکونی
  • طراحی نمای آپارتمان مسکونی
    تصویر شماره 2 :: طراحی نمای آپارتمان مسکونی
تبلیغ با میترا رنک