مجله تخصصی معماری حامی نو

اصول معماری در عصر نیست انگاری

اصول معماری در عصر نیست انگاری
مقاله ی اصول معماری در عصر نیست انگاری، نوشته ی راجر اسکروتن می باشد که توسط د.سمرقند ترجمه شده و در شماره 17 مجله ی معماری به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از معماری

چکیده:

 

اسکروتن در این مقاله می خواهد بگوید که آموزش زیبایی شناسی لازم است، اما معماری مدرن آن را منحرف کرده است. او معتقد به لزوم هماهنگی ذوق عمومی است و به این دلیل وظیفه اکثریت معماران را همراهی با ذوق عمومی و پرهیز از وسوسه های خلاقیت می داند. ...

 

 

برای دانلود اصل مقاله ی "اصول معماری در عصر نیست انگاری" نوشته ی راجرز اسکروتن اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

تبلیغ با میترا رنک