مجله تخصصی معماری حامی نو

معنا در معماری غرب

معنا در معماری غرب
مقاله ی معنا در معماری غرب، رویکردی پدیدارشناسانه در بررسی تاریخ معماری، نوشته ی زهرا اهری است از کتابی با همین عنوان اثر کریستین نوربرگ شولتز
مقاله های بیشتر از معماری

چکیده

 

کریستین نوربرگ شولتز (1999-1936) ، متفکر، معلم، مورخ و نظریه پرداز نروژی، از برجسته ترین اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه ی معماری و شهرسازی در سال های اخیر بوده است. بررسی ها و مثال های تاریخی، دستمایه ی بسیاری از آثار اوست. در بین این آثار، کتاب معنا در معماری غرب جایگاهی ویژه دارد، او در این کتاب مبانی نظری ای را که در کتاب های مهم دیگر خود، به ویژه روح مکان ، به سوی پدیدارشناسی معماری و سکونت، به سوی معماری ای تمثیلی طرح کرده، در قالب بررسی تاریخ معماری غرب از منظری پدیدار شناسانه و یا مثال هایی عینی روشن ساخته است.

 

در مقاله ی حاضر، با تکیه بر کتاب معنا در معماری غرب، این موارد بررسی و در آن تامل شده است:

 

1. مشخصه های رویکرد پدیدارشناسانه ی کریستین نوربرگ شولتز در بررسی تاریخ معماری غرب

2. مبانی نظری مباحث کتاب

3. ساختارکتاب و مباحث آن

4. مفاهیم بنیانی ای که نویسنده در بررسی تاریخ معماری در جستجوی آن هاست.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی: معنا در معماری غرب اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک