مجله تخصصی معماری حامی نو

دانلود نشریه 55 ″مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی″

دانلود نشریه 55 ″مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی″
بهره گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرح های عمرانی با رویکرد کاهش هزینه و زمان و ارتقای کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام فنی اجرایی کشور، مورد تأکید جدی قرار گرفته است.
مقاله های بیشتر از جزوه های معماری

نشریه حاضر با عنوان "مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی" به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در دستورالعمل های اجرایی کارهای ساختمانی کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، تهیه و تدوین گردیده است.

 

به هنگام و روزآمد نمودن نشریات و استانداردهای فنی، با توجه به فناوریهای جدید و نوآوری های صنعتی، در مقا طع زمانی مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در راستای وظایف و مسئولیت های قانونی و به منظور هماهنگی و همگامی با فناوریهای جدید و تکمیل این مجموعه، اقدام به بازنگری و تجدیدنظر در این نشریه نموده است.

 

برای دانلود نشره ی 55 "مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

ehsan معتقده :
نمای متعادل و زیبایی از آب دراومده. موفق باشید
علی معتقده :
ترکیبش خیلی عالی شده، موفق باشید
تبلیغ با میترا رنک