مجله تخصصی معماری حامی نو

ترمینال مسافربری LIA در چین

ترمینال مسافربری LIA در چین
در این مطلب عکس ها و نقشه هایی از ترمینال مسافربری LIA در چین را به عنوان نمونه موردی خارجی از ترمینال ها و پایانه ها قرار دادیم.
مقاله های بیشتر از معماری

این ترمینال مسافربری در شهر هنگ کنگ از کشور چین ساخته شده است. در ادامه با عکس ها و نقشه های این مجموعه آشنا می شویم. دوستان عزیز برای نمایش عکس ها در سایز بزرگتر می تواند از طریق کلیک راست و گزینه ی view image اقدام نمایند.

 

 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 1 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 2 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 3 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 4 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 5 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 6 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 7 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 8 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 9 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 10 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 11 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 12 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 13 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 14 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 15 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 16 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 17 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 18 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 19 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 20 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 21 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 22 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 23 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 24 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 25 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 26 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 27 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 28 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 29 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 30 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 31 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 32 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 33 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 34 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 35 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 36 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 37 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 38 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 39 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 40 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 41 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 42 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 43 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 44 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 45 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 46 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 47 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 48 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 49 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 50 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 51 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
 • ترمینال مسافربری LIA در چین
  تصویر شماره 52 :: ترمینال مسافربری LIA در چین
الهه معتقده :
سلام وقتتون بخیر تحلیل همه ترمینال های خارجی رو دارین؟میشه بفرستین برام لطفا
Negar معتقده :
سلام من تحلیل کامل این ترمینال میخوام اگه شده بصورت پاورپوینت
تبلیغ با میترا رنک