مجله تخصصی معماری حامی نو

مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت های فولادی با اشکال مختلف هندسی

مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت های فولادی با اشکال مختلف هندسی
در این مقاله از نرم افزار عناصر محدود برای مدل سازی رفتار ستو تحت اثر بارگذاری شبه لرزه ای استفاده شده است. کلیه نمونه ها تحت اثر بار محوری ثابت و جا به جایی های رفت و برگشتی قرار گرفتند و تحلیل های غیر خطی هندسی و مصالح جهت حصول رفتار واقعی ستون ها انجام شد.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

مقاله مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت های فولادی با اشکال مختلف هندسی نوشته ی : محمد رضا نوری شیرازی، حسن افشین، کریم عابدی

 

چکیده

 

روش های مختلفی برای مقاوم سازی پل ها به وجود امده است که استفاده از جاکت های فولادی به عنوان یکی از روش های موثر در مقاوم سازی لرزه ای به خصوص برای پل های بتن مسلح معمولی، کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله از نرم افزار عناصر محدود برای مدل سازی رفتار ستون تحت اثر بارگذاری شبه لرزه ای استفاده شده است. کلیه نمونه ها تحت اثر بار محوری ثابت و جا به جایی های رفت و برگشتی قرار گرفتند و تحلیل های غیر خطی هندسی و مصالح جهت حصول رفتار واقعی ستون ها انجام شد.

 

 

برای دانلود اصل مقاله اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک