مجله تخصصی معماری حامی نو

نمونه ی اسکیس های معماری 2

نمونه ی اسکیس های معماری 2
نمونه هایی از اسکیس های معماری با موضوعات مختلف برای آمادگی بیشتر آزمون کارشناسی ارشد معماری در این مطلب قرار داده شده است.
مقاله های بیشتر از جزوه های معماری

در این مطلب برای آشنایی بیشتر دانشجویان نمونه هایی از اسکیس های معماری را قرار دادیم .

 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 1 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 2 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 3 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 4 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 5 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 6 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 7 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 8 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 9 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 10 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 11 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 12 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 13 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 14 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 15 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 16 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 17 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 18 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 19 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 20 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 21 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 22 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 23 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 24 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 25 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 26 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 27 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
 • نمونه ی اسکیس های معماری 2
  تصویر شماره 28 :: نمونه ی اسکیس های معماری 2
erfan معتقده :
ممنون که اسکیس های خوبی گذاشتید .
مهسا معتقده :
سلام ممنون از سايت بسيار خوبيتون چطور ميتونم شيت هاي اسكيس رو با كيفيت اصلي دانلود كنم؟؟؟؟
مهسا ی عزیز لطفا به لینک زیر مراجعه کنید  http://www.hamino.ir/post/383 
تبلیغ با میترا رنک