مجله تخصصی معماری حامی نو

دانلود دیتیل های اتصال ستون بتنی با کف

دانلود دیتیل های اتصال ستون بتنی با کف
دیتیل های ساختمانی از مباحثی هستند که بیشتر در درس های ساختمان و طراحی فنی آموزش داده می شوند.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

در این مطلب برای آشنایی بیشتر دانشجویان با جزئیات ساختمانی، تعدادی از دیتیل ها و جزئیات اتصال ستون بتنی با کف را برای دانلود قرار دادیم.

 

برای دانلود دیتیل های اتصال ستون بتنی با کف اینجا کلیک کنید.

 

 

تبلیغ با میترا رنک