مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی و مقایسه آیین نامه های طرح لرزه ای به منظور بهسازی ارزه ای پل ها

بررسی و مقایسه آیین نامه های طرح لرزه ای به منظور بهسازی ارزه ای پل ها
مقاله ی بررسی و مقایسه آیین نامه های طرح لرزه ای به منظور بهسازی ارزه ای پل ها، نوشته ی ابراهیم امیری هرمزکی، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شریف می باشد.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

چکیده :

 

هدف اصلی ضوابط طرح لرزه ای آیین نامه ها تعیین معیارها و جزئیات مناسب برای طراحی پل هاست به گونه ای که خسارت وارده به پل ها به عنوان مهمترین شریان های حیاتی را به حداقل برساند. از آنجا که اکثریت پل ها در ایران بر اساس نشریه شماره 235 ایران ( آیین نامه طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله) طراحی لرزه ای می گردند، مرور و مقایسه آیین نامه های لرزه ای کشورهای مختلف و مقایسه با نشریه 235 ایران می تواند به تدوین آیین نامه مناسب برای بهسازی لرزه ای پل ها کمک کند.

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی بررسی و مقایسه آیین نامه های طرح لرزه ای به منظور بهسازی ارزه ای پل ها اینجا کلیک کنید.

مستانه معتقده :
امکان دانلود نمونه های بیشتر هست؟
تبلیغ با میترا رنک