مجله تخصصی معماری حامی نو

هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت

هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
طراحی هفت ایستگاه اتوبوس در یکی از دهکده های استرالیا، موضوعی است که نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است.
مقاله های بیشتر از منظر

در روستای کوچکی در استرالیا 7 ایستگاه اتوبوس طراحی شده است که بسیار جلب توجه می کنند . این سرپناه ها که توسط معماران معرفی مانند Wang Shu ، Sou Fujimoto و ... طراحی شده اند بر خلاف انتظار بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته اند . در ادامه ی این مطلب به نمایش عکس هایی از این آثار معماری می پردازیم.

 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 1 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 2 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 3 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 4 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 5 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 6 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 7 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 8 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 9 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 10 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 11 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 12 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 13 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 14 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 15 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 16 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 17 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 18 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 19 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 20 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 21 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 22 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 23 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 24 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 25 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 26 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 27 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
 • هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
  تصویر شماره 28 :: هفت ایستگاه اتوبوس متفاوت
فهیمه67 معتقده :
مرسی از لطفتون سایت خوبی دارین
کیهان معتقده :
خیلی ممنونم ازتون . من برای مقدمات معماری باید ایستگاه اتوبوس طراحی کنم، کلی ایده گرفتم از این مطلب. مرسی
تبلیغ با میترا رنک