مجله تخصصی معماری حامی نو

فرش های کهکشانی

فرش های کهکشانی
چیدمان و دکور اتاق های خانه با توجه به مبلمانی که در آن ها قرار می گیرد می تواند بنا به هر سلیقه ای متفاوت باشد .
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

این موضوع که فرش ها در کجای خانه قرار می گیرند و در هر فضایی از چه نوع کفپوش یا فرشی استفاده می شود و یا اصلا چه فرشی برای کدام فضا مناسب تر است هم می تواند به طور سلیقه ای انتخاب شود و هم اینکه با توجه به تجربه و یا علم چیدمان و دکوراسیون داخلی مورد بازنگری قرار گیرد.

 

آن چه در این باره برای متخصصان حائز اهمیت است شناخت مصالح و مبلمان گوناگون است که به هرچه وسیع تر اندیشیدن کمک شایانی می کند . از این رو در این مطلب به معرفی نوعی فرش با طراح کهکشانی در قالب تصاویر می پردازیم، تا به دورنگری طراحان مبلمان در این زمینه اشاره کرده و همچنین تازه ترین های این صنعت را برای متخصصان دکوراسیون و معماری داخلی معرفی کنیم.

 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 1 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 2 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 3 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 4 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 5 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 6 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 7 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 8 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 9 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 10 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 11 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 12 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 13 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 14 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 15 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 16 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 17 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 18 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 19 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 20 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 21 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 22 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 23 :: فرش های کهکشانی
 • فرش های کهکشانی
  تصویر شماره 24 :: فرش های کهکشانی
تبلیغ با میترا رنک