مجله تخصصی معماری حامی نو

تقابل اصالت و حس مکان

تقابل اصالت و حس مکان
این مقاله در سال 1980 در مجله ی علمی لندسکیپ به چاپ رسیده است و از آن پس مورد اشاره و بحث های متعدد بوده و توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است.
مقاله های بیشتر از معماری

یی - فو تُوان درباره ی اصالت (ریشه داری) و احساس مکان از دیدگاهی بنیادین بحث کرده است. به نظر تُوان ، اصالت (ریشه داری) به معنای احساس بودن در موطن به شکلی ناآگاهانه است. در چنین شرایطی، بین شخص و مکان فاصله ای نیست و شخص جزیی از مکان است؛ در حالی که حس مکان بیانگر نوعی فاصله بین شخص و مکان است و به شخص امکان می دهد تا مکان را درک و ارزیابی کند. به اعتقاد تُوان، احساس اصالت (ریشه داری) حتی در آغاز دهه 80 نیز برای آمریکایی ها حالتی دست نیافتنی بوده است. این وضع امروزه با وسعت ارتباطات و آگاهی های انسان امروزی از دیگر مکان ها ، در همه ی سرزمین ها و کشور ها، کم و بیش حاکم شده است.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی تقابل اصالت و حس مکان اینجا کلیک کنید.

 

تبلیغ با میترا رنک