مجله تخصصی معماری حامی نو

پروژه مدیریت یک کارگاه چوب

پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
پروژه ای که در این مطلب قصد معرفی آن را داریم نمونه ای از پروژه های معماری داخلی طراحی شده توسط گروه معماری نواندیشان حامی می باشد .
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

پروژه ی مورد نظر طراحی داخلی بخش مدیریت یک کارگاه چوب بری را شامل می شود که در ادامه به ارائه ی تصاویر آن می پردازیم ، در این پروژه که در سال 1393 طراحی شده کانسپت اصلی نمایش ماهیت موضوع طراحی با بهره گیری از دکوراسیون و معماری داخلی آمیخته با رنگ و طرح چوب و حتی مبلمانی اط جنس چوب می باشد . استفاده از رنگ چوب در تنالیته ی متفاوت و همچنین رنگ سفید که همنشینی خوبی با چوب دارد باعث شده تا هدف طراحی به خوبی به دست آید.

 

 

 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 1 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 2 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 3 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 4 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 5 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 6 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 7 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 8 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 9 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 10 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 11 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 12 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 13 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 14 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 15 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 16 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 17 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 18 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 19 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
 • پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
  تصویر شماره 20 :: پروژه مدیریت یک کارگاه چوب
تبلیغ با میترا رنک