مجله تخصصی معماری حامی نو

قالب متکی بر هوا ، پیشرفت های نوین در اجرای پوسته های گنبدی

قالب متکی بر هوا ، پیشرفت های نوین در اجرای پوسته های گنبدی
مقاله ی قالب متکی بر هوا ، پیشرفت های نوین در اجرای پوسته های گنبدی نوشته ی دکتر احمدرضا عاملی است که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

چکیده

 

 

سازه های پوسته ای بتنی گنبدی از مقاومت و پایداری قابل توجه ای برخوردارند. در گذشته این گونه سازه ها به دلیل پیچیدگی نسبی طراحی، هزینه اجرایی زیاد، قالب بندی گران و پر زحمت ، فقط در موارد خاص مورد استفاده قرار می گرفتند. از آنجا که پوسته های گنبدی یکی از عناصر اصلی معماری سنتی ایران است، ایجاب می کند که با استفاده از روش های نوین اجرایی و ابزارهای جدید طراحی، اجرای این گونه سازه ها با تنوع و وسعت بیشتری ادامه یابد.

 

در این مقاله به پیشرفت های جدید در اجرای پوسته های گنبدی اشاره شده ، روش های مختلف استفاده از قالب های متکی بر هوا به طور مختصر تشریح شده است.

 

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی قالب متکی بر هوا ، پیشرفت های نوین در اجرای پوسته های گنبدی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک