مجله تخصصی معماری حامی نو

مقدمه ای بر حکمت هنر اسلامی

مقدمه ای بر حکمت هنر اسلامی
نویسنده در این پژوهش سعی می کند یک عنوان درسی به نام ″حکمت هنر اسلامی″ را، از پرده ابهام خارج نماید و به عرصه نقد و نظر و وضوح معنایی راه دهد. بر اساس ره یافتی که نویسنده به ″حکمت″ نگریسته است، حکمت هنر دیگر مضمونی گنگ نیست.
مقاله های بیشتر از معماری

مقاله ی  "مقدمه ای بر حکمت هنر اسلامی" نوشته ی دکتر زهره کاظمی (زهرا رهنورد) عضو هیات علمی گروه آموزشی هنر های تجسمی و پژوهش هنر دانشکده هنرهای زیبا می باشد که در مجله ی هنر های زیبا به چاپ رسیده است.

 

چکیده

 

نویسنده در این پژوهش سعی می کند یک عنوان درسی به نام "حکمت هنر اسلامی" را، از پرده ابهام خارج نماید و به عرصه نقد و نظر و وضوح معنایی راه دهد. بر اساس ره یافتی که نویسنده به "حکمت" نگریسته است، حکمت هنر دیگر مضمونی گنگ نیست. بلکه مقوله ای است عقلی-عرفانی و فوق حس و متعلق به افقی والا که سابقه ی تاریخی آن باز می گردد به حوزه های تمدنی و اندیشه ای یونان باستان از سقراط و افلاطون و ارسطو تا متفکران جهان اسلام چون بوعلی سینا و سهروردی و ابن عربی و سبزواری، تا متفکران ژرف اندیش غربی چون رولف اتو، نورمن کیسلر، میرچا الیاده و متفکران غربی اسلام آورده ای چون بورکهارت و گسنون تا متفکران معاصر پست مدرن چون واتیمور و لیوتار. از دیدگاه آنان حکمت را مقوله ایست استعلایی یا مقوله ایست عقلی-الهی که فلسفه صور خیالی هنر اسلامی را در افقی برتر ، در حوزه عرفان و آسمان از طریق صورت های تجریدی زیباشناسانه به صحت هنر وارد می کند.

 

 

برای دانلود فایل PDF متن کامل  مقدمه ای بر حکمت هنر اسلامی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک