مجله تخصصی معماری حامی نو

استادیوم بسکتبال Dongguan

استادیوم بسکتبال Dongguan
Dongguan یکی از شهر های جنوبی کشور چین است ، محلی که برای طراحی یک استادیوم بزرگ بسکتبال در نظر گرفته شده است. طراحی این استادیوم بسکتبال توسط گروه معماری GMP در سال 2014 انجام شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

طراحی این استادیوم بسکتبال توسط گروه معماری GMP در سال 2014 انجام شده است، این استادیوم بر فراز تپه ای در شهر Dongguan از کشور چین جای دارد. مساحت آن حدود 60600 متر مربع می باشد و می تواند 15000 تماشاگر را در خود جای دهد. از آنجا که بسکتبال در این منطقه از اقبال عمومی برخوردار است و با توجه به قرار گیری استادیوم در بالای تپه به خوبی در دیدرس قرار دارد، این استادیوم را می توان در این منطقه به عنوان یک لند مارک به حساب آورد.

 

در ادامه ی این مطلب به معرفی بیشتر این بنا با نمایش عکس های آن می پردازیم. عکس ها، پلان ها و مطالبی که برای استادیوم  Dongguan  در این مطلب قرار گرفته اند می توانند در درس های مبانی نظری، معماری معاصر و معماری جهان در دوره ی کارشناسی و سیر اندیشه در معماری، در دوره ی کارشناسی ارشد و همچنین به عنوان نمونه موردی خارجی استادیوم های ورزشی، مجموعه ی ورزشی و ... برای تحلیل در مطالعات طراحی معماری برای دانشجویان در درس طرح معماری مفید واقع شوند.

 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 1 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 2 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 3 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 4 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 5 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 6 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 7 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 8 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 9 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 10 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 11 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 12 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 13 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 14 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 15 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 16 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 17 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 18 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 19 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 20 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 21 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 22 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 23 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 24 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 25 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 26 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 27 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 28 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 29 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 30 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 31 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 32 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 33 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 34 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 35 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
 • استادیوم بسکتبال Dongguan
  تصویر شماره 36 :: استادیوم بسکتبال Dongguan
تبلیغ با میترا رنک