مجله تخصصی معماری حامی نو

ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم

ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
این پروژه نیز همانند دیگر آثار اوپنهایم نوآوری‌های زیادی را در دل خود جای داده است. این پروژه‌ای دو بعدی است. سطح خطوط متقاطع از داخل بر ضخامت سطوح تأکید دارند. در حالی که عناصر مورد استفاده توسط شرکت بی‌آی‌جی همیشه سه بعدی بوده‌اند. این موضوعی قابل توجه است.
مقاله های بیشتر از معماری


برای مقابله با کلیشه‌های مرسوم در ساخت پل‌های متقاطع و به جای تصویری عریض شده از دو سطح، اکنون تلاش می‌شود تا به قدرت جاذبة این پل‌ها افزوده شود. ایده صفحات حلقوی چندان موضوع تازه‌ای نیست.

سال گذشته، شرکت آنارکیتشکتر پروژة عظیمی را در وین اجرا کرد. شرکت بی‌آی‌جی نیز پروژه‌های مشابهی را به اجرا درآورده است. آنچه که در پروژة اجرا شده توسط اوپنهایم جذابیت دارد، مکان آن است یعنی امارات متحدة عربی. تلاش زیادی شده تا این پروژه کارآیی زیادی داشته باشد.

توجه داشته باشید که صفحات مورد استفاده دارای حداکثر کارآیی با توجه به استفاده از آنها در مناطق ساحلی و بندری دارند. این صفحات که رو به دریا استفاده شده‌اند، همخوانی خوبی با ساحل پیدا کرده‌اند و از دور طوری به نظر می‌رسند که گویی اصلاً روی زمین قرار ندارند. تمام محاسبات مربوط به آب، فشار، عبور قایق‌ها و غیره به طور کاملاً دیجیتال انجام شده‌اند. از سوی دیگر توجه خاصی به امواج آب شده است که به نوعی مرز میان آب و خشکی را ترسیم می‌کنند. تعجب‌آور نیست که صفحات حلقوی مورد استفاده توسط اوپنهایم که بسیار زیبا هم هستند، به نمادی برای این صنعت تبدیل شده‌اند.

 • ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
  تصویر شماره 1 :: ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
 • ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
  تصویر شماره 2 :: ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
 • ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
  تصویر شماره 3 :: ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
 • ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
  تصویر شماره 4 :: ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
 • ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
  تصویر شماره 5 :: ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
 • ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
  تصویر شماره 6 :: ساختمان مارینا بیچ Marina + beach با طراحی اوپنهایم
تبلیغ با میترا رنک