مجله تخصصی معماری حامی نو

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه فولادی با مهاربند واگرا بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای موجود

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه فولادی با مهاربند واگرا بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای موجود
مقاله ی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه فولادی با مهاربند واگرا بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای موجود ، نوشته ی: امیر عباس کریمی، کارشناس ارشد عمران سازه دانشگاه علوم فنون مازندران
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

چکیده

 

در ایران تنها مرجعی که در آن برای طراحی قاب با مهاربند واگرا (EBF) ضوابطی وجود دارد، مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می باشد. ر این مقاله یکی از سازه هایی که توسط ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 ویرایش سوم در شهرستان بم طراحی و اجرا گردیده است، با ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ویرایش سال 1385 مورد ارزیابی آسیب پذیری کمی قرار گرفته است.

 

در ارزیابی مذکور از روش طیف ظرفیت ATC-40 و تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی سه بعدی، به کمک نرم افزار SAP2000  استفاده شده است. نتایج ارزیابی بیانگر شکست تیرهای خارج از پیوند و مهاربندهای قبل از تیرهای پیوند متصل به آن می باشد و این در حالی است که مقاومت نهایی تیر پیوند بایستی بدون ایجاد خرابی و شکست در تیر خارج از پیوند و مهاربند ایجاد گردد، و این به مفهوم کافی نبودن ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان به منظور کنترل مقاومت خمشی تیرهای خارج از پیوند و کمانش مهاربند ها می باشد.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه فولادی با مهاربند واگرا بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای موجود اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک