مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی آسیب های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات

بررسی آسیب های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات
مقاله ی بررسی آسیب های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات نوشته ی دکتر محمد جواد ثقفی دانشیار گروه آموزشی معماری دانشکده هنرهای زیبا می باشد که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

چکیده :

 

 

در پی بروز زلزله اردیبهشت ماه 1376 در منطقع قائنات در جنوب خراسان که به کشته شدن بیش از 1700 نفر انجامید، تعدادی روستا به کلی ویران شد و به تعدادی دیگر آسیب قابل توجهی وارد آمد. آنچه که در این فاجعه قابل تامل است بروز تخریب و خسارت های ناشی از زلزله در چند سال پیش از آن یعنی سال 1358 در همین منطقه است که در پی آن بازسازی منطقه مورد توجه قرار گرفت و بناهای بسیاری ساخته شدند.

 

ساختمان هایی که با اسکلت فلزی، اسکلت بتنی، دیوار باربر، اسکلت فلزی و دیوار باربر، دیوار باربر مسلح (تک میلگردی) و ... ساخته شدند. اما در زلزله اخیر کمتر ساختمانی در منطقه بدون آسیب جدی باقی ماند و این سوال شکل گرفت که مشکل از کجا ناشی شده است.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی : بررسی آسیب های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک