مجله تخصصی معماری حامی نو

سوپر مارکت Thanopoulos در آتن

سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
این سوپر مارکت توسط گروه معماری KLAB در حومه ی شمالی شهر آتن در یونان در یال 2013 طراحی شده که به نوعی یک کسب و کار فامیلی به می باشد.
مقاله های بیشتر از معماری

گروه طراح این سوپر مارکت کار طراحی خود را تقریبا از معماری داخلی این بنا شروع کردند، نحوه ی دسترسی ها ، سیرکولاسیون، چیدمان و روابط فضایی داخلی بنا از جمله مباحث مهمی هستند که در طراحی مجموعه های این چنینی بسیار حائز اهمیت اند.

 

بنای قدیمی ای که در آن مکان و از سال های دور وجود داشت بسیار کهنه و غیر قابل استفاده شده بود ، به طوری که حتی در نما هم جلوه ی غیرقابل قبولی را ارائه می داد. مالک بنا توقع یک ساختمان مدرن با طراحی خاطر انگیز داشت.

 

علاوه بر طراحی مدرنی که برای فضای داخلی ارائه شد در نمای بیرونی استفاده ی مناسب از پوسته ی آلومینیومی برش خورده با طرح های خاص جلوه ی مدرن و جذابی به نما بخشیده همراه با اینکه بازی نور و سایه ای که این پوسته ایجاد می کند در تنوع بخشیدن به فضای داخلی موثر واقع می شود.

 

در ادامه به نمایش عکس ها و پلان های این مجموعه می پردازیم با توجه به اینکه تحلیل این بنا می تواند در درس های مقدمات طراحی معماری برای دانشجویان مفید واقع شود.

 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 1 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 2 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 3 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 4 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 5 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 6 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 7 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 8 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 9 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 10 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 11 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 12 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 13 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 14 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 15 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 16 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 17 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 18 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 19 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 20 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 21 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 22 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 23 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 24 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 25 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 26 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 27 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 28 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 29 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 30 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 31 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 32 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 33 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 34 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 35 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 36 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 37 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 38 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 39 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 40 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 41 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 42 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 43 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 44 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 45 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 46 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 47 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 48 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 49 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 50 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 51 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 52 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 53 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 54 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 55 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 56 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 57 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 58 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 59 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 60 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 61 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 62 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 63 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
 • سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
  تصویر شماره 64 :: سوپر مارکت Thanopoulos در آتن
تبلیغ با میترا رنک