مجله تخصصی معماری حامی نو

آموزش روند طراحی معماری؛ بکارگیری استعدادهای نهفته ی دانشجویان

آموزش روند طراحی معماری؛ بکارگیری استعدادهای نهفته ی دانشجویان
مقاله ی آموزش روند طراحی معماری؛ بکارگیری استعدادهای نهفته ی دانشجویان، نوشته ی مهندس سید امیر سعید محمودی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی معماری دانشکده هنرهای زیبا می باشد که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از معماری

چکیده:

 

مقاله ی حاضر خلاصه ای است از تجربیات آموزشی و تحقیقاتی نگارنده که در قالب رساله ی دکترای معماری در کشور انگلستان نیز مورد مطالعه و تحقیق می باشد. روش آموزش طراحی معماری، و چگونگی بکارگیری استعدادهای نهفته ی دانشجویان در سیر از سوال به جواب، موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.

 

در روند طراحی، عوامل عدیده ای در شکل گیری فضای معماری دخالت دارند که ارتباط و تاثیر این عوامل بر یکدیگر از هم تفکیک ناپذیر می باشد. از این رو، در این روند می باید ارتباط بین مراحل مختلف طراحی حفظ شده و در حل مسائل از دو ویژگی "استدلال" و "ابداع" به صورت همزمان بهره گرفت.

 

در این مقاله، نگارنده به معرفی الگویی در روند طراحی جهت بکارگیری استعداد دانشجویان با استفاده از خصوصیات دو نیمکره ی مغز می پردازد. در ضمن، ساختار اصلی روند طراحی و تمرین هایی که می تواند در آموزش این روند و بکارگیری استعدادهای نهفته ی دانشجویان به تقویت قوه ی خلاقیت آنان بیانجامد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی آموزش روند طراحی معماری؛ بکارگیری استعدادهای نهفته ی دانشجویان، نوشته ی مهندس سید امیر سعید محمودی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک