مجله تخصصی معماری حامی نو

نقدی بر تحصیل در دوره ی دکتری معماری

نقدی بر تحصیل در دوره ی دکتری معماری
مقاله ی نقدی بر تحصیل در دوره ی دکتری معماری نوشته ی دکتر علیرضا عینی فر استادیار گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا می باشد که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از معماری

چکیده:

 

این مقاله نقدی است بر آموزش دوره ی دکتری معماری در ایران. بررسی مشکلات موجود، ماهیت آموزش و جهت گیری های آموزشیث مورد نیاز این دوره ها از نکات مهم مورد بحث است. علاوه بر این، تحلیل تفاوت ها و فصل مشترک های آموزش حرفه ای معماری از یک طرف، و پژوهش در این رشته از طرف دیگر، و چگونگی ارتباط آن با دوره های ماقبل خود، به شناخت وضع موجود آموزش و ارائه ی پیشنهادات مناسب برای بهبود آن کمک شایانی می کند.

 

در مقاله ی حاضر ضمن تحلیل وضعیت کنونی آموزش دوره ی دکتری و نقدهای موجود به آن، راه حل هایی ارائه شده است. توجه به این راه حل ها زمینه ی تربیت افرادی را فراهم می آورد که با کوشش مشترک، به تحقیق و ساخت نظزیه های معماری می پردازند، نتایج تحقیقات را منتشر کرده و در تجربه ی علمی معماری به آزمایش می گذارند.

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی نقدی بر تحصیل در دوره ی دکتری معماری نوشته ی دکتر علیرضا عینی فر اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک