مجله تخصصی معماری حامی نو

کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو

کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
این کتابخانه در سال 1906 در نیویورک تاسیس شد . بخش قضایی کتابخانه مورگان توسط آقای پیتر بونت مورگان برای بازدید عمومی در سال 1924 بازگشایی شد . و توانست به مرکز و مرجعی برای مطالعه دانشجویان حقوق تبدیل شود .
مقاله های بیشتر از معماری

ساختمان قدیمی این کتابخانه با توجه به کارکرد آن توانسته است تبدیل به موزه دوره تجدد خواهی ادبی و قضایی آمریکایی شود و به عنوان موزه حقوق در شهر نیویورک فعالیت می کند . به تازگی بخش دیگری در آن تاسیس شده است که مورد استقبال علاقه مندان خود قرار گرفته است .

سه ساختمان با اهمیت معماری و تاریخی مورگان عبارتند از :

•ساختمان دوره رنسانس آمریکایی چارلز مک کین در 1906
•انکس طراحی شده توسط بنجامین ویستر موریس در 1928
•خانه مورگان

 مسئولین این کتابخانه برای دمیدن روح دوباره به کتابخانه و پیوند آن به دوران گذشته آمریکایی با عصر جدید به رنزو پیانو ماموریت دادند تا این هماهنگی و اتصال را برقرار کنند .

قدم اول رنزو پیانو در ورودی کتابخانه خود نمایی می کند . سازه ای از جنس فولاد و شیشه که تمامی نمای این سازه تا درون تالار و فضای لابی کشیده می شود که افراد را تا داخل کتابخانه همراهی می کند . قدم دوم  مدخلی بین دو ورودی ساختمان کناری آن است که جنس آن از شیشه شفاف می باشد . قدم سوم کار رنزو پیانو سقف ها و دیوار های لابی ورودی بودند که تماما از شیشه شفاف ساخته شدند که دید کاملی به محیط خارج خود داشتند .
 


سازه رنزو پیانو از جنس شیشه این ساختمان های تاریخی را حفظ می کند و سه پاویون ایجاد می کند . پاویون ها با صفحات عمودی شیشه ای به توده سنگ ها متصل می شود در ورودی اصلی جدید یک حیاط  سر پوشیده شیشه ای بین سه ساختمان قرار داده ششده است که از آن تمام فعالیت های موزه و کتابخانه شروع می شود . این حیاط در بزرگترین پاویون از سه پاویون قرار دارد و در دو پاویون دیگر یک گالری  و قسمت های اداری قرار دارد. یک کافه و تعدادی درخت که در یک مسیر دایره ای شکل در زمین چوبی کاشته شده اند به حیاط احساس یک میدان را می دهد .

پیانو نصف پروژه را در داخل زمین کار کرده است تا فضاهای اضافی را بدون تحت الشعاع قرار دادن ساختمان های تاریخی و اصالت و انسجام معماری مجاور کار ، به کار اضافه کند .

 رنزو پیانو کار خود را از ورودی بنا آغاز کرد و سعی کرد مخاطب خود را از دریچه تکنولوژی به داخل ساختمان کتابخانه ببرد . ورود به دنیای قدیم از راه تکنولوژی و فن . این نگرش را می توان در مدرنیته و نوع نگرشی که به دنیای معماری یعنی معماری های تک وارد کرد با ساختمان سبک کار او ژرژ پمپیدو دید .

رنزو پیانو سعی کرد تا مصالحی مانند شیشه و فولاد را به عنوان نماینده عصر تکنولوژی در برابر آجر و دیوار های آجری و قطور قدیم کتابخانه قرار دهد و مخاطب را در میان این تضاد رها کند . محدودیت دید دیوار ها در برابر دید باز دیوار های شیشه ای و لطافت شیشه در برابر زمختی آجر .

 نکته دیگر در کار رنزو پیانو استفاده از سقف کاذبی ازجنس استیل و شیشه است که تمامی کتابخانه و حتی سالن مطالعه را در بر می گیرد . گوی عصر تکنولوژی در کاربرد کتابخانه وارد شده است و تمامی اندیشه را تحت تاثیر خود گرفته است .

عکس ها، پلان ها و مطالبی که برای کتابخانه مورگان در نیو یورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو در این پست قرار گرفته اند می توانند در درس های مبانی نظری، معماری معاصر و معماری جهان در دوره ی کارشناسی و سیر اندیشه در معماری، در دوره ی کارشناسی ارشد و همچنین به عنوان نمونه موردی خارجی کتابخانه برای تحلیل در مطالعات طراحی معماری برای دانشجویان در درس طرح معماری مفید واقع شوند.

 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 1 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 2 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 3 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 4 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 5 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 6 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 7 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 8 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 9 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 10 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 11 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 12 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 13 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 14 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 15 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 16 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 17 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 18 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 19 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 20 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 21 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 22 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 23 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 24 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 25 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 26 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 27 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 28 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 29 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 30 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 31 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 32 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 33 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 34 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 35 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 36 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 37 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 38 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 39 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 40 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 41 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 42 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 43 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 44 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 45 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 46 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 47 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 48 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 49 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 50 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 51 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 52 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 53 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 54 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 55 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 56 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 57 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 58 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 59 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 60 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 61 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 62 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 63 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
 • کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
  تصویر شماره 64 :: کتابخانه مورگان در نیویورک ، آمریکا از آثار معماری رنزو پیانو
تبلیغ با میترا رنک