مجله تخصصی معماری حامی نو

قاعده ی لاضرر و رعایت آن در اصول معماری و شهرسازی اسلامی

قاعده ی لاضرر و رعایت آن در اصول معماری و شهرسازی اسلامی
مقاله ی قاعده ی لاضرر و رعایت آن در اصول معماری و شهرسازی اسلامی، نوشته ی مهندس محمد کاظم سیفیان استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده ی هنرهای زیبا می باشد که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از معماری

یکی از کارهای بسیار ضروری و مهم در رابطه با بحث معماری و شهرسازی اسلامی، تطبیق مقررات و الگوهای جاری معماری و شهرسازی با قاعده ی لاضرر می باشد که از مشهورترین قواعد فقهی اسلام است و یکی از امتیازات این قاعده این است که بر قاعده ی تسلیط تقدم دارد.

 

به عبارتت دیگر قاعده ی لاضرر به منظور محدود کردن اقتدارات و اختیارات قاعده ی تسلیط مقرر گردیده؛ یعنی در نظام اسلامی به صرف مالک بودن نمی توان هر نوع تصرفی را شخص در ملک خود اعمال نماید و به موجب قاعده ی لاضرر تصرفات د رملک شخصی بایستی مبتنی بر اصول و ضوابطی باشد که سبب اضرار به دیگران نگردد، حال این ضرر مادی یا معنوی باشد فرقی نمی کند.

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی قاعده ی لاضرر و رعایت آن در اصول معماری و شهرسازی اسلامی، نوشته ی مهندس محمد کاظم سیفیان اینجا کلیک کنید.

 

این مقاله می تواند برای کمک به پروژه ی درس های مبانی نظری و معماری اسلامی در دوره ی کارشناسی و همینطور درس های سیر اندیشه در معماری و حکمت و هنر اسلامی در دوره ی کارشناسی ارشد مفید واقع شود.

تبلیغ با میترا رنک