مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی مسکن در بافت قدیم شهری

طراحی مسکن در بافت قدیم شهری
مقاله ی طراحی مسکن در بافت قدیم شهری نوشته ی : دکتر ایرج اعتصام استاد گروه معماری و شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا می باشد که در مجله ی هنر های زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

چکیده:

 

طی سه دهه اخیر قرن بیستم، در سیاست ها، نگرش ها و طراحی بخش مسکن، تحولی سریع و ناگهانی به چشم می خورد. در همین دوره، مناطق تاریخی شهری، در سطح جهانی مورد عنایت خاص قرار گرفته اند. بر همین اساس سیاست مداران، نهادهای دولتی، سازمان های غیر دولتی، مهندسان، معماران و شهرسازان و غیره در زمینه برنامه ریزی و طراحی ساخت و ساز جدید، نوسازی، مرمت، بازسازی و بهره برداری مجدد از این مناطق، اقداماتی اتخاد کرده اند.

 

این عده نه تنها از تخریب مناطق مسکونی سنتی به منظور احداث برج های رفیع نوگرایانه جانبداری نمی کنند، بلکه خواهان حفاظت از این مناطق بوده و در صددند تا در زمین های بایر این مناطق تاریخی، اقدام به ساخت و ساز کنند.

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی طراحی مسکن در بافت قدیم شهری نوشته ی : دکتر ایرج اعتصام اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک