مجله تخصصی معماری حامی نو

بهره گیری از روش های معماری سنتی در صرفه جویی انرژی

بهره گیری از روش های معماری سنتی در صرفه جویی انرژی
مقاله ی بهره گیری از روش های معماری سنتی در صرفه جویی انرژی نوشته ی دکتر: سیمون آیوازیان، استادیار گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا می باشد که در مجله هنر های زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از معماری

چکیده:

 

ایران به علت موقعیت جغرافیایی و اقلیمی می تواند با در نظر گرفتن عوامل دیگر مانند اقتصاد، عدم وابستگی و ... با بهره گیری از انرژی های طبیعی ( غیر زیرزمینی ) مانند خورشید و باد و ... به صرفه جویی در مصرف انرژی در محیط زیست خود برسد.

 

در این نوشتار توصیه هایی در رابطه با صرفه جویی در مصرف انرژی، با استفاده از تجربیات گذشتگان، و کمک گرفتن از روش های معماری سنتی ارائه شده است. این توصیه ها به طور کل در مسائل شهری و به طور جز در فضاهای مسکونی بیان می شود. بنابراین جهت استفاده از انرژی های طبیعی، هماهنگ نمودن محیط زیست با شرایط اقلیمی حاکم بر آن، اولین قدم محسوب می شود و یا به عبارتی شرط لازم برای بهره گیری از شرایط طبیعی، هماهنگی و انطباق ساختمان ها با شرایط اقلیمی است.

 

برای دانلود فایل PDF  اصل مقاله ی بهره گیری از روش های معماری سنتی در صرفه جویی انرژی نوشته ی دکتر: سیمون آیوازیان، اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک