مجله تخصصی معماری حامی نو

کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان

کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
در سال 1965 لویی کان توسط آکادمی اکستر فیلیپس برای طراحی یک کتابخانه گماشته شد . آکادمی خیلی سختگیر و دقیق در شناساندن نوع ساختمان که آن ها می خواستند بود . یک بیرون آجری و خشتی برای جور بودن با ساختمان های اطراف و یک درونی با ایده آل برای مطالعه .
مقاله های بیشتر از معماری

در سال 1965 لویی کان توسط آکادمی اکستر فیلیپس برای طراحی یک کتابخانه گماشته شد .  آکادمی خیلی سختگیر و دقیق در شناساندن نوع ساختمان که آن ها می خواستند بود . یک بیرون آجری و خشتی برای جور بودن با ساختمان های اطراف و یک درونی با ایده آل برای مطالعه . " کیفیت یک کتابخانه ، از طریق الهام و القای یک دانشگاه برتر و جذب دانش آموزان برتر ، موثر بودن یک مدرسه را معین می کند . نه مثل گذشته یک انبار انحصاری کتاب ها و مجله ها . کتابخانه مدرن یک آزمایشگاه برای پژوهش می شود . یک گوشه نشینی و انزوای ساکت و آرام برای مطالعه ، خواندن و تفکر و بازتاب ، مرکز فکری و عقلانی جامعه ، از دیدگاه لویی کان بشمار می رفت." از طبقه اول یک مجموعه بزرگ پله های سنگی به سمت طبقه اول بالا می رود .

در حال بالا آمدن یک فرد می تواند فورا رابطه فضا های مراجعه و قفسه های کتاب را مشاهده کند . کان این منظر و سیما را مهم یافت بنا براین که دیدن کنندگان می توانند به آسانی نقشه ی ساختمان را به محض ورودشان بفهمند. زیبایی در معماری طبقه اول ، بهر حال چیزی هست که شهرت کتابخانه اکستر را می دهد . طبقه های فوقانی شامل قفسه های کتابخانه برای 250000 جلد کتاب ، یک آزمایشگاه کامپیوتر ، یک فضای تماشا برای نوار های ویدئوئی و DVD ها ، فضا های شنیداری برای موسیقی ، دفتر های کار برای استفاده اعضای دانشگاه و استادان و 210 کابین طراحی شده خاص برای دانش آموزان می باشد . وقتی در سال 1972 این بنا کامل شد کان در مواجهه با همه خواسته های آکادمی در میان اصول طراحی خودش موفق بود .

 

 

عکس ها، پلان ها و مطالبی که برای  کتابخانه ارکستر فیلیپس از آثاز معماری لویی کان در این پست قرار گرفته اند می توانند در درس های مبانی نظری در دوره ی کارشناسی و سیر اندیشه در معماری، در دوره ی کارشناسی ارشد و همچنین به عنوان نمونه موردی برای تحلیل در مطالعات طراحی معماری برای دانشجویان مفید واقع شوند.

 

 

 • کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
  تصویر شماره 1 :: کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
 • کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
  تصویر شماره 2 :: کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
 • کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
  تصویر شماره 3 :: کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
 • کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
  تصویر شماره 4 :: کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
 • کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
  تصویر شماره 5 :: کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
 • کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
  تصویر شماره 6 :: کتابخانه اکستر فیلیپس از آثار معماری لویی کان
تبلیغ با میترا رنک