مجله تخصصی معماری حامی نو

مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex

مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
معماران Ziya imren به تازگی برنده ی جایزه طراحی برای مدرسه یا همان مجتمع آموزشی Beykoz در استانبول ترکیه شدند. ایده ی این طراحی برگرفته از حالت طبیعی سایت طراحی است که کاملا با توپوگرافی سایت هماهنگ بوده و به صورت پله ای یا اصطلاحاً آبشاری خود را در لایه های سایت جا داده و موفق شده است جایگیری مناسبی را در زمین پروژه برای مدرسه طراحی کند.
مقاله های بیشتر از معماری

معماران Ziya imren به تازگی برنده ی جایزه طراحی برای مدرسه یا همان مجتمع آموزشی Beykoz در استانبول ترکیه شدند. ایده ی این طراحی برگرفته از حالت طبیعی سایت طراحی است که کاملا با توپوگرافی سایت هماهنگ بوده و به صورت پله ای یا اصطلاحاً آبشاری خود را در لایه های سایت جا داده و موفق شده است جایگیری مناسبی را در زمین پروژه برای مدرسه طراحی کند.

 

گرچه با توجه به توپوگرافی سایت طراحی یک مسیر پیاده برای مجتمع تبدیل به یک چالش شده بود اما مسیرهای (سیرکولاسیون) اصلی مدرسه حول محورهای سبز و تراس های شهری سازماندهی شد. برای استفاده ی دانش آموزان و همچنین عموم مردم، مسیرهای اصلی در ارتباط مستقیم با مکان های عمومی مجتمع می باشند، مکان هایی مانند آمفی تئاتر و سالن اجتماعات، استخر، کتابخانه، باشگاه ورزشی و ... .

 

به علاوه برای ارائه ی منظره ای بهتر از طبیعت اطراف سطوح آبشاری با بدنه ای شفاف طراحی شده اند که به همراه نمایش طبیعت زیبا امکان بهره مندی از نور طبیعی برای فضاهای آموزشی را نیز فراهم می آورند. در ادامه ی این مطلب با قرار دادن عکس هایی از این طرح و همچنین پلان ها و نقشه های معماری این مدرسه به معرفی هرچه بیشتر آن می پردازیم.

 

همچنین دانشجویان عزیز از اطلاعات این پروژه می توانند برای تحلیل نمونه موردی خارجی مدرسه در مطالعات طراحی معماری مجتمع آموزشی استفاده کنند.

 

 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 1 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 2 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 3 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 4 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 5 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 6 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 7 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 8 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 9 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 10 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 11 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 12 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 13 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 14 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 15 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 16 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 17 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 18 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 19 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 20 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 21 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 22 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 23 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 24 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 25 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 26 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 27 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 28 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 29 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 30 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 31 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 32 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 33 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 34 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 35 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
 • مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
  تصویر شماره 36 :: مجتمع آموزشی (مدرسه) بیکز در استانبول Istanbul Beykoz School Complex
تبلیغ با میترا رنک