مجله تخصصی معماری حامی نو

کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City

کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
کتابخانه ملی شهر سی جونگ توسط معماران S.A.M.O.O طراحی شده است، این ساختمان منحنی نماینده ی شاخه های مختلفی از علوم است که در این کتابخانه گرد هم آمده اند.
مقاله های بیشتر از معماری

ایده ی حجمی ساختمان این کتابخانه با توجه به نظر معماران آن برگرفته از شکل کتاب هنگام ورق زدن آن و حالت منحنی است که به خود می گیرد و در واقع مقصود از آن، ارائه ی پویایی و تحرک در فضای کتابخانه است. این می تواند به عنوان یک استعاره برای دانش برابر قدرت و پیشرفت و آن مطرح شود و  منابع گسترده سنتی و دیجیتال را در اختیار  کاربران قرار دهد.

 

اگرچه در نمای مقبل یک جداره ی لعاب دار نسبتا صاف نظر بیننده را جلب می کند، اما تحرک داخلی و چیدمان متفاوت بنا مسئله بسیار مهمی است که با مخاطب به اشتراک گذاشته می شود. مکانی که با فضاهای بسیار وسیع برنامه ریزی شده است و علامت های تصویری مخاطبان را به درستی در فضاها راهنمایی می کنند.

 

شیشه های تعبیه شده در نما اجازه ی ورود نور را به فضای داخلی می دهند. این کتابخانه با در بر داشتن فضاهایی نظیر اتاق خواندن / مطالعه، اتاق های سمینار و سالن های کنفرانس،همچنین در  طبقه چهارم دارای یک محل غذاخوری و تراس پشت بام و چشم انداز طبیعی این منطقه دریاچه، سعی دارد تا بهترین خدمات را به مخاطبین ارائه دهد.

 

در ادامه ی این مطلب با قرار دادن تصاویری از این کتابخانه و همچنین پلان های مربوط به معرفی بیشتر آن پرداختیم. همچنین بررسی کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی به عنوان نمونه ی موردی خارجی در مطالعات طرح معماری برای طراحی کتابخانه می تواند مفید واقع شود.

 

 

 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 1 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 2 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 3 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 4 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 5 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 6 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 7 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 8 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 9 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 10 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
 • کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
  تصویر شماره 11 :: کتابخانه ملی شهر سی جونگ در کره جنوبی National Library of Sejong City
تبلیغ با میترا رنک