مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی استخر رو باز

طراحی استخر رو باز
استخر به مجموعه ای از ابنیه، لوازم، تجهیزات و امکانات اطلاق می شود که با هدف : آبتنی کردن، شنا کردن، شیرجه زدن، آموزش شنا و دیگر مقاصد تفریحی ایجاد شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

استخرهای سرباز با وجود هزینه کمتر ساخت و نگهداری نسبت به استخرهای سرپوشیده و با وجود بهره برداری از طبیعت آزاد، گل و گیاه و آفتاب که شرایط محیطی بسیار مطلوب و جذاب تری را فراهم می آورد، ولی در عمل کارآیی لازم را در مقایسه با استخرهای سرپوشیده ندارد.

 

استخرهای سرباز و سرپوشیده:

 

استخرهای سرباز با وجود هزینه کمتر ساخت و نگهداری نسبت به استخرهای سرپوشیده و با وجود بهره برداری از طبیعت آزاد، گل و گیاه و آفتاب که شرایط محیطی بسیار مطلوب و جذاب تری را فراهم می آورد، ولی در عمل کارآیی لازم را در مقایسه با استخرهای سرپوشیده ندارد، به گونه ای که دوران کوتاه بهره برداری در طول سال سبب پیامدهای زیر میشود:

 

- رها شدن کلیه تاسیسات استخر در بیشترین ایام سال
- بی توجهی به پرسنل دائم و موظف
- نبود سیستم مشخص حفاظت و نگهداری از تاسیسات
- نبود نظام مدیریت واحد و پایدار

 

از این رو توصیه می شود استخرهای سرباز در داخل یک مجموعه ورزشی و یا در جوار استخرهای سرپوشیده در نظر گرفته شود ویا با استفاده از سیستم سقف های سبک و جمع شو زمان بهره برداری به سرتاسر سال افزایش پیدا کند.)


انواع استخرها:

 

الف- استخرهای روی زمین

در این استخرها کاسه استخر روی تراز زمین قرار می گیرد و اتصالات مربوط به آب و فاضلاب و برق به صورت ثابت در نظر گرفته می شود. ظرفیت این استخرها متوسط و عمق آن کم، پیش بینی می شود. این استخرها مناسب فعالیت های آموزشی و تفریحی است. شیرجه در این استخرها به علت عمق کم امکان پذیر نمی-باشد. در این استخرها امکان نمایش زیر آب برای برنامه های آموزشی شنا و غواصی امکان پذیر است.

 

ب- استخرهای بالای زمین

در این استخرها کاسه استخر بالاتر از تراز زمین قرار می گیرد و اتصالات مربوط به آب و فاضلاب و برق به صورت موقت و یا ثابت پیش بینی می شود. ظرفیت و عمق این استخرها کم می باشد. این استخرها مناسب فعالیت های آموزشی و تفریحی است. شیرجه در این استخرها به علت عمق کم امکان پذیر نمی باشد. این استخرها ممکن است بخشی از سیستم سازه بنا و یا در مقیاس کوچکتر به صورت بار روی سقف تلقی شود که در این صورت امکان جابجایی پیدا خواهد کرد.

 

پ- استخرهای درون زمین

در این نوع استخرها کاسه استخر به طور کامل درون زمین قرار می گیرد و کلیه اتصالات مربوط به آب و فاضلاب و برق و تاسیسات جنبی به صورت ثابت و دائمی پیش بینی می شود. این استخرها با امکان افزایش ظرفیت و عمق ممکن است برای کلیه ورزش های آبی و برگزاری مسابقات مورد استفاده قرار گیرد.

 

 • طراحی استخر رو باز
  تصویر شماره 1 :: طراحی استخر رو باز
 • طراحی استخر رو باز
  تصویر شماره 2 :: طراحی استخر رو باز
 • طراحی استخر رو باز
  تصویر شماره 3 :: طراحی استخر رو باز
 • طراحی استخر رو باز
  تصویر شماره 4 :: طراحی استخر رو باز
 • طراحی استخر رو باز
  تصویر شماره 5 :: طراحی استخر رو باز
 • طراحی استخر رو باز
  تصویر شماره 6 :: طراحی استخر رو باز
تبلیغ با میترا رنک