مجله تخصصی معماری حامی نو

چهار باغ : کهن الگوی باغ ایرانی

چهار باغ : کهن الگوی باغ ایرانی
مقاله ی چهار باغ : کهن الگوی باغ ایرانی نوشته ی گلناز محبعلی پیرامون تعاریف و نظامات ساختاری و کالبدی باغ ایرانی توضیحاتی را ارائه می دهد.
مقاله های بیشتر از منظر

باغ ایرانی پدیده ای فرهنگی، تاریخی و کالبدی در سرزمین ایران است و معمولا به صورت محدوده ای محصور که در آن گیاه، آب و ابنیه در نظام معماری مشخص با هم تلفیق می شوند و محیطی مطلوب ایمن و آسوده برای انسان به وجو می آورند ساخته می شود.

 

باغ ایرانی رابطه ی تنگاتنگ طبیعت و پیشینه فرهنگی ایران را نشان می دهد و بیانگر سازگاری میان نیازهای انسان و طبیعت است، باغ ایرانی بیانگر یک تفکر است.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله چهار باغ : کهن الگوی باغ ایرانی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک