مجله تخصصی معماری حامی نو

قالب و محتوا در معماری اسلامی (بخش دوم) اسراف و تبذیر در معماری

قالب و محتوا در معماری اسلامی (بخش دوم) اسراف و تبذیر در معماری
مقاله ی قالب و محتوا در معماری اسلامی (بخش دوم) اسراف و تبذیر در معماری نوشته ی : محمد کاظم سیفیان استادیار دانشکده هنرهای زیبا گروه آموزشی معماری است که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از معماری

همانطور که در قسمت اول مقاله بیان شد اصولا معماری اسلامی در قالب فضا و کالبد هندسی بدون توجه به محتوای آن معنا و مفهوم ندارد؛ و این محتوا آن چیزی است که بر مبنای زندگی اسلامی شکل گرفته باشد. به عبارت دیگر زندگی اسلامی به ما می گوید چه قالبی را انتخاب کنیم.

 

همان طور که برای چگونه زیستن در اسلام دستورهای زیادی داریم، برای ایجاد کالبد و فضای درخور زندگی اسلامی که از آن به عنوان معماری اسلامی یاد می شود باید شرایط لازم که مبتنی بر احکام و دستورهای اسلامی است لحاظ گردد؛ یعنی دقیقا این شرایط و دستورها بایستی در شکل گیری فضا و کالبد رعایت شوند.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل  مقاله ی قالب و محتوا در معماری اسلامی (بخش دوم) اسراف و تبذیر در معماری نوشته ی : محمد کاظم سیفیان اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک