مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی میدان های شهری

طراحی میدان های شهری
مقاله ی طراحی میدان های شهری نوشته ی : دکتر فریدون قریب دانشیار دانشگاه هنرهای زیبا گروه آموزشی شهرسازی است که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

اهمیت میدان در سیمای شهر و روستا و یا یک مجتمع زیستی، محدود به شکل و فرم ظاهری آن نیست بلکه وقایع تاریخی و مهم تر از آن نیازهای اجتماعی موجب می شود تا در محل مناسبی، فضایی به نام میدان به وجود آید و بخشی از زندگی روزمره ی مردم در آن جریان یابد.

 

در طول تاریخ، میدان بر حسب ضرورت های مکانی و زمانی نقش و عملکرد متفاوتی داشته است. گاهی به صورت مکانی برای عرضه ی کالا بوده و زمانی فضایی حکومتی، دیوانی و یا مذهبی داشته است.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله طراحی میدان های شهری نوشته ی : دکتر فریدون قریب اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک