مجله تخصصی معماری حامی نو

سيستم تونلي در ساختمان سازي

سيستم تونلي در ساختمان سازي
معرفي سيستم تونلي در ساختمان سازي و مزاياي آن: سيستم تونلي سيستم مبتني بر دال و ديوار به صورت توام است و بدون ستون. اين نوع سازه ها بيشتر در انبوه ساري كاربرد دارد.قالب تونلي هم در همين سازه ها استفاده مي شود.در اين سازه ها ديوارها نقش باربري تقلي و جانبي دارند.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

قالب تونلي چيست ؟

قالب تونلي يك سيستم فولادي كامل است كه ديوار و دال به صورت كاملاَ يكپارچه و بر اساس يك چرخه روزانه بتن ريزي مي شود. در مقايسه با روش سنتي مدت ساخت به طور معيني بوسيله اين سيستم سريع، كاهش مي يابد. ساخت قالب تونلي يك نظم كاري روزانه را ايجاد مي كند كه از مزاياي آن مي توان به سرعت زياد، كارايي و كيفيت بالاي ساخت بتن اشاره كرد. صرفه جويي در ساخت قالب تونلي تقريباَ به 50 % مي رسد.

سيستم قالب تونلي در سطح وسيعي در تمام ساختمان هاي مسكوني به كار مي رود ولي به طور خاص در ساخت پروژه هاي انبوه سازي مورد استفاده قرار مي گيرد.در حقيقت اين اولين اختراع براي رفع نياز انبوه سازي در اروپا بعد از جنگ جهاني دوم بوده است. امروزه قالب تونلي طرح هاي متنوعي را ارائه مي كند و هنوز به مقياس وسيعي در كل جهان كاربرد دارد.اين سيستم براي پروژه هاي بتن ريزي يكپارچه بوسيله ديوارهاي باربر بتني و قطعات مسطحي كه در برابرزلزله مقاوم هستند مورد استفاده قرار مي گيرد. اين سيستم در مقايسه با روشهاي سنتي به محافظت و مراقبت كمتري نياز دارد.

مزاياي سيستم قالب تونلي:

صرفه اقتصادي: اجراي سريع پروژه با حداقل هزينه كارگر. به عنوان مثال در مقايسه با استفاده از روشهاي سنتي، ساخت يك ساختمان 10 طبقه با 4 واحد آپارتماني در هر طبقه، كمتر از 30 روز به اتمام مي رسد. مثال ديگري در مورد تركيه: بعد ازوقوع زلزله بزرگ و ويرانگر براي بهبود ساختمان هايي كه مورد تخريب قرار گرفته بود، در مدت 5 ماه، سفت كاري 40000 واحد مسكن به اتمام رسيد.

سيستم محكم و بادوام: قالب تونلي مي تواند تا 500 مرتبه بدون نياز به تعير مورد استفاده قرار بگيرد. استفاده آسان در كارگاه جاگذاري آسان بازشوهاي درها و پنجره ها ، لوله كشي و سيم كشي الكتريكي •سطح قالب هاي فلزي ،سازه اي بسيار صيقلي و بدون نياز به تعميرات را مهيا مي سازد.

بدست آوردن ابعاد دقيق

قابليت انطباق با پروژه هاي مختلف ساخت و سازTRTF" سيستم تونلي "كلاسيك

در اين روش سازه اي قالب تونلي از نوعي قالب فلزي به شكل تونل جهت قالب بندي يكپارچه ديوار و سقفبتني هر طبقه استفاده مي گردد. بطوري كه اسكلت بتني ساختمان فقط شامل ديوار هاي بتني برشي وسقف هاي دال بتني بوده و فاقد هرگونه اعضاي سازه اي معمول نظير تير و ستون است كه پس از يكمرحله بتنن ريزي (در يك روز) با گذشت 2 روز امكان قالب برداري و انتقال به طبقه بالاتر وجود داشته و اسكلت يك طبقه به طور كامل به دست مي آيد


ساختمان هاي بتن آرمه با شيوه قالب هاي تونلي

سيستم موسوم به تونلي، يكي از روش هاي مورد استفاده براي اجراي ساختمان هاي با سيستم باربر ديوار و سقف بتني است. از آن جا كه اجراي قالب بندي سقف و ديوار به صورت سلولي و هم زمان انجام مي شود به نام تونلي مرسوم است. در سيستم اجراي تونلي، ديوارها و سقف ها ي بتن مسلح به صورت هم زمان آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي مي شوند. اين روش، ضمن افزايش سرعت و كيفيت اجرا، عملكرد سازه اي و رفتار لرزه اي مجموعه سازه را به لحاظ يكپارچگي اعضا و اتصالات آن ها به نحو چشمگيري بهبود مي بخشد. قالب هاي مورد استفاده، به اندازه تقريبي ابعاد فضاها هستند. براي قالب بندي يا قالب برداري، نياز به تبديل آن ها به ابعاد كوچك نيست و با همان ابعاد اوليه و به صورت يكپارچه از فضا خارج مي شوند.

خروج قالبهاي تونلي، پس از بتن ريزي ديوار و سقف و گيرش اوليه بتن، با فاصله دادن قالب ها از جداره هاي بتن ريزي شده(قالب برداري) وبا حركت افقي روي چرخ يا غلتك صورت مي گيرد. جدار هايي كه با استفاده از اين روش اجرا مي شوند جدارهاي اصلي داخلي و بعضي جدارهاي خارجي (جانبي) هستند. سازه ساختمان هاي اجرا شده با سيستم تونلي، سازه اي نسبتا شناخته شده است و از ديدگاه عملكرد لرزه اي اشكال عمده اي ندارد. تجربه زلزله هاي گذشته رفتار مناسب سازه اين ساختمان ها را نشان داده است. در ساختمان هاي اجرا شده با اين روش، در برخي موارد، براي افزايش سهولت و سرعت اجرا، اجراي غيرسازه اي مانند ديوارهاي جدا كننده،پله ها و پانل هاي نما به صورت پيش ساخته در نظر گرفته مي شوند وپس از تكميل سازه اصلي، به آن متصل مي شود كه اين امر در مورد سازه پله ها توصيه نمي شوند.

با انجام مديريت صحيح در اجرا و با استفاده از فناوري هاي روز و به كار گيري فناوري در تسريع گيرش و افرايش مقاومت بتن، مي توان سرعت اجرا را به طور چشمگيري افزايش داد. هم اكنون، با استفاده از روش تونلي، انبوه سازان با برنامه ريزي اجراي يك طبقه در دو روز،مجتمع هاي مسكوني بزرگ را مي سازند. از معايب اين روش، محدوديت در طراحي فضا هاي داخلي است،و لازم است طراحي بر طبق محدوديت هاي اجرا در خصوص ابعاد قالب و قالب گذاري و به صورت مدولار انجام شود.

در ساختمان هاي اجرا شده به روش تونلي، ابتدا آرماتوربندي و تعبيه مسير هاي تاسيسات مكانيكي و برقي در ديوارها انجام مي شود وهم زمان با اقدامات، قالب بندي بازشو هاي مورد نياز براي تاسيسات و در و پنجره اجرا مي شود. قالب هاي دو طرف ديوار را به صورت پشت به پشت، قالب بندي مي كنند و با قرار گرفتن قالب هاي متوالي در كنار هم، بدون قالب واسط سقفي يا همراه با آن ،مجموعه قالب عادي ديوار وسقف را تشكيل مي دهند.

در مرحله بعد، آرماتوربندي سقف و جاگذاري مسير هاي برق انجام مي شود و قالب هايي براي خالي ماندن محل داكت ها و ديگر حفره هاي لازم در سقف نصب ميشود.در ادامه، بتن ريزي سقف ها و ديوارها به صورت يكپارچه ودر يك مرحله انجام مي شود. اجراي جدارهاي بتني پرداخت شده، نياز به نازك كاري بر روي سطوح آن ها را بر طرف مي كند. اين روش اجرا، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.


سيستم قالب بندي تونلي

اين روش امكان اتمام اسكلت بتني پروژه ها را در كوتاهترين مدت با حداقل نيروي انساني فراهم ميسازد. حذف نازك كاري (پلاستر) زير سقفها و روي ديوارها به دليل سطح بتني و صيقلي و ابعاد و اندازه هاي دقيق با استفاده از روش قالب  تونلي امكان پذير ميباشد.ديوارهاي بتني باربر در اين سيستم، سازه اي بسيار مقاوم در برابر نيروهاي زلزله بدست مي آورد.

 با استفاده از سيستم قالب تونلي امكان بتن ريزي همزمان سقف و ديوار بتني و بصورت دوره گردش روزانه امكان پذير مي باشد. در اين روش مدت زمان ساخت سازه هاي بتني در مقايسه با ساير روشهاي مرسوم بسيار كوتاهتر ميباشد. همچنين علاوه بر كيفيت و دقت بالا در اجراي اسكلت بتني باعث صرفه جويي قابل توجهي در نازك كاري و تاسيسات مكانيكي و برقي خواهد شد. صرفه جويي در كاهش نيروي انساني مورد نياز و مدت زمان اجرا حدوداَ به 50 % نسبت به ساير روشهاي مرسوم مي رسد. قالب هاي تونلي تا پانصد بار بدون نياز به بازسازي و تعمير قابل استفاده هستندبدليل تكنولوژي ساخت پيشرفته قالبهاي فولادي در اين سيستم، استقامت و دوام قالبها زياد مي باشد

  • سيستم تونلي در ساختمان سازي
    تصویر شماره 1 :: سيستم تونلي در ساختمان سازي
  • سيستم تونلي در ساختمان سازي
    تصویر شماره 2 :: سيستم تونلي در ساختمان سازي
تبلیغ با میترا رنک