مجله تخصصی معماری حامی نو

ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا

ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
خانه ای که قصد معرفی آن را داریم یک خانه ی ویلایی با طراحی حجمی است که به وسیله ی المان ها چوبی تزیین شده است. این ویلا به صورت زمینه گرا و با سقف های شیبدار طراحی شده که عکس ها و نقشه های آن در این مطلب موجود می باشند.
مقاله های بیشتر از معماری

این ویلا در حومه ی شهر میلان در ایتالیا ساخته شده و کابری آن بیشتر برای گذراندن تعطیلات می باشد. خانه دارای حجمی ساده و عین حال خلاقانه است که با تزیینات چوبی خود در یک سایت سرسبز خودنمایی می کند.

 

این مطلب شامل 17 عکس از نقاط دید مختلف و همچنین پلان، مقطع و نماهای این بناست و بدین وسیله سعی بر معرفی بیشتر آن دارد. از تمامی عکس ها و نقشه های موجود در این مطلب می توان به عنوان تحلیل نمونه موردی یک ویلا در خارج ای کشور استفاده کرد.

 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 1 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 2 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 3 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 4 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 5 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 6 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 7 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 8 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 9 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 10 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 11 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 12 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 13 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 14 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 15 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 16 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
 • ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
  تصویر شماره 17 :: ویلایی با طراحی حجمی و المان های چوبی در ایتالیا
تبلیغ با میترا رنک