مجله تخصصی معماری حامی نو

میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک

میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
داشتن آشپزخانه ی بزرگ آرزوی همه ی خانم هاست اما داشتن آن برای همه امکان پذیر نیست. با این وجود با تزیین خلاقانه و طراحی داخلی مناسب می توان از تمام فضای آشپزخانه استفاده ی بهینه کرد و اندازه ی آن را بزرگ تر جلوه داد.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

یافتن مکانی مناسب برای قرار دادن میز نهار خوری در خانه های کوچک کاری بسیار دشوار است زیرا معمولا میز غذاخوری فضای نسبتا زیادی را اشغال می کند. با توجه به اینکه در اکثر خانه های ایرانی میز نهارخوری به گونه ای تهیه می شود که ظرفیتی به اندازه اعضای خانواده دارد می توان با ایده هایی نو و متفاوت میز غذاخوری باکلاس و خودمانی را در آشپزخانه تهیه کرد تا بتوان با ایجاد فضای بیشتر و داشتن دکوراسیونی متفاوت زیبایی خانه خود را افزایش داد.

 

در ادامه عکس هایی از قرارگیری میزهای کوچک صبحانه خوری را در آشپزخانه های کوچک به نمایش می گذاریم.

 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 1 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 2 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 3 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 4 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 5 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 6 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 7 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 8 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 9 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 10 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 11 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 12 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
 • میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
  تصویر شماره 13 :: میز های صبحانه خوری برای آشپزخانه های کوچک
تبلیغ با میترا رنک