مجله تخصصی معماری حامی نو

حفظ ارزش های معماری سنتی، در معماری معاصر ایران

حفظ ارزش های معماری سنتی، در معماری معاصر ایران
مقاله ی حفظ ارزش های معماری سنتی، در معماری معاصر ایران نوشته ی : دکتر سیمون آیوازیان، دانشکده هنرهای زیبا گروه آموزشی معماری می باشد که در مجله ی هنر های زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از معماری

ابتدا ضرورت دارد به پرسش هایی چند که اغلب برای علاقمندان معماری، به ویژه دانشجویان این رشته، مطرح است پاسخ گوییم تا بتوانیم بدون مشکل درباره ی ارزش های واقعی یک معماری اظهار نظر کنیم؛ زیرا به طور مسلم، بدون آگاهی و شناخت و داشتن تعریفی درست از معماری و اصول و مبانی آن نخواهیم توانست معیارهایی برای سنجش ارزش های آن ارائه کنیم، یا از نظر ارزش گذاری به طبقه بندی اصول و مبانی آن بپردازیم.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی حفظ ارزش های معماری سنتی، در معماری معاصر ایران اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک